25. výročie posviacky kostola Dobrého pastiera na Solinkách

25. výročie posviacky kostola Dobrého pastiera na Solinkách

V stredu 8. mája si pripomenieme 25. výročie posviacky nášho kostola. Pri tejto príležitosti v roku 1999 J. E. kardinál Ján Chrizostom Korec slávnostne pomazal krizmou oltár a konsekračné kríže kostola Dobrého pastiera. Slávnostná sv. omša s kňazmi, ktorí pôsobili v tomto našom kostole a prijmú pozvanie bude o 16:30.

Po slávnosti Vás pozývame na farský dvor, kde bude pripravené občerstvenie, guláš, pivo, kofola a pre deti cukrová vata. Aj takto sa môžeme spoločne stretnúť a vytvoriť jedno spoločenstvo, ktoré vedie Ježiš Kristus, Dobrý Pastier. Tešíme sa na vytvorenie priateľského spoločenstva.

Večer o 18:00 sv. omša už nebude.