Drahí bratia a sestry,


pri dnešných svätých omšiach sa mala konať zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Nakoľko to pre súčasnú pandemickú situáciu nie je možné, dávame Vám k dispozícii číslo bankového účtu Kňazského seminára sv. Gorazda, na ktoré je možné poslať dobrovoľný príspevok.

 
Bohoslovci a predstavení seminára vám ďakujú za všetky vaše modlitby, obety ako aj finančné a materiálne dary, ktorými napomáhate novým kňazským povolaniam. Rovnako aj oni na vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši v stredu, ktorá je obetovaná za dobrodincov nášho seminára.

V tomto akademickom roku sa v našom seminári pripravuje na kňazstvo 54 bohoslovcov. Z toho 12 za banskobystrickú diecézu, 19 za nitriansku diecézu,  22 za žilinskú diecézu a jeden za trnavskú arcidiecézu. Okrem toho 3 bohoslovci v tomto roku absolvujú pastoračný ročník. 

 

Kňazský seminár v Nitre si v tomto roku pripomína 30. výročie od svojho obnovenia a zároveň 305 rokov od svojho vzniku.

Číslo bankového účtu:

VÚB – SK02 0200 0000 0035 4457 2553

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this