Modlitbový úmysel na marec

Modlitbový úmysel na marec

 

Modlitbový úmysel na marec: Za kresťanskú odpoveď na výzvy bioetiky
 
„Použitie biotechnologických aplikácií sa musí vždy riadiť rešpektovaním ľudskej dôstojnosti. „
 
Tvárou v tvár novým výzvam, ktoré predkladá bioetika sa modlime, aby kresťania prostredníctvom modlitby a sociálnej činnosti podporovali obranu života.
 
Apoštolát modlitby má v marci aj miestny úmysel, ktorý vybrali slovenskí biskupi: „Aby naše rodiny dokázali prekonávať všetky problémy a ťažkosti podľa vzoru Svätej rodiny.“