Žilina 26. novembra (TK KBS) Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis sa obrátil na veriacich a kňazov v špeciálnom videu. Vyzval ich, aby sa nenechali „znechutiť“ a „udupať ťarchou týchto dní“ a zdvihli hlavu ku Kristovi. „Neuchyľujme sa k nejakým neuváženým krokom. Majme pred očami Krista, ktorý prichádza, aby nás vykúpil a spasil,“ uviedol biskup Galis. 

Biskup Galis vo videu hovorí, že mnohí z nás prežívajú úzkosť a zmätok, ďalší zmierajú strachom o svojich drahých a trápi ich neistota z toho, čo príde. „Cítim s utrpením chorých v našich nemocniciach, modlím sa za našich zdravotníkov, ktorí sa obetujú ďaleko nad rámec toho, čo ešte môžeme od nich žiadať,“ hovorí biskup Galis. Sám bol v prvých mesiacoch tohto roka odkázaný na ich obetavú starostlivosť. „Chápem tých, ktorí už nevládzu, ktorí nevidia zmysel v ďalších obmedzeniach, majú strach z očkovania, boja sa následkov. Rozumiem frustrácii aj vás, milí bratia kňazi, keď ste bezradní a neviete, ako ďalej, keď nič neplatí a nič nie je isté, keď ste odkázaní sami na seba, často bez pomoci,“ pokračoval. 

V duchu atmosféry a nastávajúcich adventných dní pozýva veriacich a kňazov, aby prijali Ježišovo slovo v Lukášovom evanjeliovom úryvku Prvej adventnej nedele, ktoré „chce uzdraviť našu bezradnosť, ustráchanosť, znechutenosť a chce liečiť obezitu našich sŕdc.“ Podľa biskupa Galisa nám ukazuje „základné cviky, ktorými sa týmto chorobám dá účinne predchádzať. Je to bedlivosť a stála modlitba.“ Mali by sa podľa žilinského biskupa „stať neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života, aby sme vzpriamene kráčali v ústrety k svojmu Pánovi aj vtedy, keď sa rozpadávajú všetky istoty, o ktoré sa opiera ľudská spoločnosť.“ Praje každému z nás, aby sme otvorili svoje srdce Pánovi a pripravili cestu tomu, ktorý prichádza, aby všetky naše ľudské slabosti naplnil svetlom svojej prítomnosti. 

„Toto je čas Božej návštevy, je to čas skúšky, ale aj vernosti,“ pokračoval ďalej vo videu biskup Galis. Hovorí, že „ľudské prísľuby sú nič oproti Božím prísľubom, lebo človek zrádza, Boh zostáva verný.“ „Prosím, nenechajme sa udupať ťarchou týchto dní, nenechajme sa znechutiť, zodvihnime hlavu,“ vyzýva.

Kňazov prosí, aby v týchto časoch držali spolu. A aby sa spolu zjednocovali pred Eucharistickým Kristom. Prosí o ich jednotu s biskupom i o jednotu medzi nimi navzájom. Veriacich prosí o jednotu s ich kňazmi. „Neuchyľujme sa k nejakým neuváženým krokom. Majme pred očami Krista, ktorý prichádza, aby nás vykúpil a spasil,“ dodáva biskup Galis a pripomína, že na čas obmedzenia udelil v diecéze, ktorú vedie, dišpenz od účasti na nedeľných a sviatočných svätých omšiach. 

„Všetkým vám ďakujem za ochotu zápasiť, zdvihnúť sa, neostať ležať, nebedákať, ďakujem za vašu kňazskú pastoračnú múdrosť, ako sa v jednotlivých okamihoch zachovať. A prosím, spojme sa v modlitbe aj o prekonanie tejto pandémie. Toto všetko zverme pod ochranu Matky Cirkvi,“ uviedol vo videu biskup Galis. V závere pridáva svoje požehnanie.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this