Pomodlite sa prosím s nami za uzdravenie nášho otca Jána, ktorý je v ťažkom stave na umelej pľúcnej ventilácii. Nech jeho telo i duša majú silu bojovať.
S úctou a vďakou jeho blízka rodina.