Prosím o modlitbu za ochranu a požehnanie v tejto pandémii za všetkých ľudí moju rodinu, priateľov a nech nám všetkým dá Pán Boh silu a veľa milostí. Ďakujem