Za mamičku

Naliehavo prosím o modlitbu za mamičku, ktorá je po krvácaní do mozgu v umelom spánku. Pán Boh zaplať.