Za dcéru Terezu
Prosím o uzdravenie jej rán srdca, za obrátenie, za Boží dotyk.
Chvála Ti Pane