Prosím za uzdravenie Pavla a za Božie milosti pre celú jeho rodinu.