Prosím o modlitby za manžela, aby sa oslobodil od svojej pôvodnej rodiny. Veľmi ho využívajú. Namiesto poďakovania mu nahrešia.