Prosím o modlitby za mojich susedov, aby ich Duch Svätý osvietil, dali nám pokoj a prestali nás toľko ohovárať a sledovať.