Online školenia

Privítanie, úvodné slovo
Príhovor
Dôležitosť online pastorácie
Technické zabezpečenie na online prenosy
Predstavenie online kurzov – Alfa, Manželské večery, online chvály
Predstavenie programu Vyvolený
Online snúbenecká príprava
Ako blogovať
Predstavenie farskej aplikácie
Aktuálnosť diecézneho časopisu + farských listov
Záver
Úvod do DPAPP
Farby a dizajn
Ako nastavíte kľúč Google API
Čo sú to funkcie?
Funkcie – Vlastná stránka
Funkcie – Priečinky
Funkcie – Kontakt
Funkcie – WordPress
Funkcie – Odkaz
Funkcie – Môj účet
Funkcie – Social networks (sociálne siete)
Zdrojový kód
Online pastorácia
DPAPP