NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2020/21 V CVČ STROM

Pravidelnú záujmovú činnosť plánujeme začať od 20. septembra, podobne aj prístup do herne (ak nám to dovolí epidemiologická situácia).
Ostatné aktuálne „Pokyny k začiatku nového školského roka“ nájdete na našej web-stránke: http://www.strom-cvc.sk/ v sekcii “Dokumenty” pod prihláškami alebo Vám ich radi poskytneme osobne v úradných hodinách kancelárie centra.