Modlitbová stena

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! (1 Sol 5, 16-18)
Život je veľké dobrodružstvo
Sila modlitby by sa nemala podceňovať. Jakub 5, 16-18 píše: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.“ Boh určite počuje naše modlitby, odpovedá a reaguje na ne.
Pre pridanie úmyslu vyplňte nasledujúce informácie vo Formulári pre úmysel (popis je po anglicky).
1. Meno (Name): napíšte Vaše meno
2. Email: zadajte Váš e-mail pre ďalšiu komunikáciu s Vami, ak by ste o to mali záujem
3. Štát (Country): nepovinné – ale ak bývate inde, ako na Slovensku, môžete vybrať Váš štát
4. Prosba (Prayer Request): napíšte, o čo prosíte Boha a k čomu sa môžu pripojiť aj Vaši bratia a sestry vo viere
6. Odovzdanie úmyslu (Submit): Kliknite na tlačidlo Submit a takto bude Váš úmysel zaslaný kňazom na manuálne schválenie. Tento krok je dôležitý na zabránenie pridania spamových komentárov, prípadne na malú korekciu úmyslu pred zverejnením.
MODLITBA
Pri všetkých našich úmysloch chceme pamätať na to, že nie všetko a nie hneď musí, môže alebo je potrebné, aby bolo vypočuté. Môže sa zdať iba nám, že takto a teraz by to bolo najlepšie. Tak, ako nás to naučil náš Pán Ježiš Kristus, pridávame ku každému nášmu úmyslu: „…buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi…“
Pane, veríme Ti a túžime vidieť, ako sa aj dnes oslavuješ v našich životoch a vypočúvaš aj tieto naše prosby. Prosíme v tvojom mene o ich vypočutie nášho dobrého nebeského Otca, podľa Jeho vôle. Amen.
Formulár pre úmysel
*

*

This field is required

*

This field is required

Modlitby

V našej farnosti spoločne myslíme v modlitbe aj na tieto Vaše úmysly. Tiež sú zahrnuté v úmysle sv. omše, ktorá je slúžená každú nedeľu a prikázaný sviatok farárom alebo farským administrátorom za veriacich jeho farnosti. Nech Pán Boh vyslyší Vaše prosby pre dobro a spásu Vás aj Vašich blízkych.

  • Prosím o modlitby za zdravie, aby sa to, čo ma straší, desi vyriešilo... až príde to, po čom tak velmi túžim a dá mi Boh ešte jednu šancu... prosím, pomôžte mi "vybojovať" si to modlitbou. Ďakujem.
  • za seba a manžela Prosím o modlitbu za dar dieťatka, po ktorom s manželom veľmi túžime. Vopred ďakujeme.