Modlitbová stena

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! (1 Sol 5, 16-18)
Život je veľké dobrodružstvo
Sila modlitby by sa nemala podceňovať. Jakub 5, 16-18 píše: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.“ Boh určite počuje naše modlitby, odpovedá a reaguje na ne.
Pre pridanie úmyslu vyplňte nasledujúce informácie vo Formulári pre úmysel (popis je po anglicky).
1. Meno (Name): napíšte Vaše meno
2. Email: zadajte Váš e-mail pre ďalšiu komunikáciu s Vami, ak by ste o to mali záujem
3. Štát (Country): nepovinné – ale ak bývate inde, ako na Slovensku, môžete vybrať Váš štát
4. Prosba (Prayer Request): napíšte, o čo prosíte Boha a k čomu sa môžu pripojiť aj Vaši bratia a sestry vo viere
6. Odovzdanie úmyslu (Submit): Kliknite na tlačidlo Submit a takto bude Váš úmysel zaslaný kňazom na manuálne schválenie. Tento krok je dôležitý na zabránenie pridania spamových komentárov, prípadne na malú korekciu úmyslu pred zverejnením.
MODLITBA
Pri všetkých našich úmysloch chceme pamätať na to, že nie všetko a nie hneď musí, môže alebo je potrebné, aby bolo vypočuté. Môže sa zdať iba nám, že takto a teraz by to bolo najlepšie. Tak, ako nás to naučil náš Pán Ježiš Kristus, pridávame ku každému nášmu úmyslu: „…buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi…“
Pane, veríme Ti a túžime vidieť, ako sa aj dnes oslavuješ v našich životoch a vypočúvaš aj tieto naše prosby. Prosíme v tvojom mene o ich vypočutie nášho dobrého nebeského Otca, podľa Jeho vôle. Amen.
Formulár pre úmysel
*

*

This field is required

*

This field is required

Modlitby

V našej farnosti spoločne myslíme v modlitbe aj na tieto Vaše úmysly. Tiež sú zahrnuté v úmysle sv. omše, ktorá je slúžená každú nedeľu a prikázaný sviatok farárom alebo farským administrátorom za veriacich jeho farnosti. Nech Pán Boh vyslyší Vaše prosby pre dobro a spásu Vás aj Vašich blízkych.

  • ZA SEBA: prosím o uzdravenie zo závislosti na alkohole, cigaretách, z nepokoja, strachu, úzkostí. Veľká vďaka.
  • Prosím o modlitbu za Dominiku, za jej uzdravenie. Ďakujem.
  • Prosím o modlitby za moje rýchle zapracovanie a zadaptovanie sa v novej práci, aby som sa rýchlo naučila svoju náplň práce, chápala súvislosti, prepojenia a mala dobré vzťahy s kolegami. Nech konečne po rokoch pracovného trápenia mi je pozehnaná robota, po akej túžim... vďaka všetkým vopred.
  • Prosím o modlitbu za môjho kamaráta Daniela, ktorý o týždeň 9.2.2023 robí skúšku a je to jeho posledný pokus, aby ho Duch Svätý viedol, Panna Mária pomáhala a anjel strážny mu ukázal tie správne odpovede. Amen - nech sa deje Božia vôľa. Bohu vďaka.
  • Prosím o modlitbu... Pane, len Ty jediný rozhodni či babku zoperovať alebo nie. Ďakujeme. PBZ.
  • Prosím o modlitby za Dominiku, má vážny zdravotný stav, nech sa jej Pán dotkne svojou uzdravujúcou, milosrdnou láskou a mocou. Vďaka.
  • Prosím Vás o modlitbu za silu uspieť na pohovore a nájdenie práce pre mňa aj manžela, ktorý náhle prišiel o robotu. Ďakujem.
  • Prosím o modlitbu za Božie milosrdenstvo pre seba a manžela.
  • Prosím o modlitbu za seba. Som abstinujúci gambler v dosť zúfalom stave pod kopou antidepresív, ktoré mi moc nepomohli a chcem sa postaviť na vlastné nohy. Potrebujem veľa sily a pevného rozhodnutia a správnych ľudí aj priateľov naokolo. Trpím hlavne obrovským smútkom, depresiou, vztahovačnosťou a menejcennosťou. Poprosím o modlitbu aj pre moje deti nech sa im takáto zavislosť a iné vyhýba. Amen.
  • Prosím o modlitbu za dar dieťatka. S manželom už dlhšie túžime a prosíme Pána o tento dar. Ďakujeme, nech vás Pán požehná +