logo

Č 1: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48

Ž: 98, 1. 2-3b. 3c-4
R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Č 2: 1 Jn 4, 7-10


Aleluja
Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu..

Ev: Jn 15, 9-17


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Pane Ježišu, ďakujem Ti, že svojou smrťou a zmŕtvychvstaním si mi daroval nový život. Verím, že Tvoj Svätý Duch je vo mne a tak prosím, otvor mi srdce na slovo, ktoré Ty hovoríš. Daj mi porozumieť, čo hovoríš, aby som mohol podľa toho žiť. Panna Mária, prihováraj sa za mňa a vypros mi dar uchovávať slovo v srdci a premýšľať o ňom, tak, ako si to robila Ty. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!
Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“


Zostaňte v mojej láske!
Pozrime sa, čo dnes v evanjeliu Pán Ježiš hovorí učeníkom a skrze nich aj nám. Dáva im príkaz, aby zostali v jeho láske, pretože On ich miluje láskou svojho Otca. A to isté zaznieva aj nám: „Zostaňte v mojej láske!“

V láske sa dá zostať vtedy, ak sa rozhodneme prijímať od Boha lásku, ktorou nás miluje, a ak budeme zachovávať prikázania, teda robiť to, čo nám Ježiš hovorí. Aj Ježiš zostával v Otcovej láske, lebo robil to, čo hovoril Otec (v.10). Toto je návod, ako si v sebe zachovať radosť. Dokonca Ježiš hovorí, že vtedy bude naša radosť úplná. Budeme mať plnosť Ježišovej radosti (v.11).

Milujte sa navzájom! (v.12)
Ako sa to dá?

Aby sme to zvládli, potrebujeme sa v prvom rade pozerať na to, že Ježiš položil svoj život za nás, za mňa – priateľa – a uvedomovať si to. Uvedomiť si Jeho lásku ku mne a moju vlastnú hriešnosť. Potom je potrebné pozerať sa na to, že Ježiš zomrel aj za ľudí okolo mňa, za všetkých rovnako. Nie som viac, ani menej, ako ten druhý človek. Takto sa dá milovať ľudí (v.13).

Priateľom zostávam vtedy, ak robím, čo mi Ježiš káže (v.14). A ďalej, vo verši 15, Ježiš hovorí: „Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ Ježišov postoj k učeníkom bol priateľský, lebo im povedal všetko, čo počul od Otca. To isté platí o mne a o Tebe. On nás nazval priateľmi. Taký je Ježišov postoj k nám.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Už to len všetko žiť! „Ostaňte v mojej láske!“ a „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ Možno sa to zdá ťažké, ale pravda je taká, že keď nám Ježiš niečo prikazuje, tak nás na to aj uschopňuje. Lebo je napísané: „Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.“ (Iz 55,11) To pre mňa znamená, že ak Bohu poviem áno a uverím jeho slovu, On sám vykoná to, čo odo mňa žiada. Treba s Ním len spolupracovať.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Ty ma miluješ tak, ako Otec miluje Teba. A to je láska bezpodmienečná, v každom čase. Duchu Svätý, prosím Ťa, pripomínaj mi stále tento fakt, aby som naň nezabudol. Chcem zostať v tejto láske a tak plniť to, čo mi hovoríš cez Božie Slovo. Spolieham sa na Teba, Pane Ježišu, a ďakujem Ti. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý miluje mňa tak, ako Otec miluje Jeho. S týmto Ježišom zostanem chvíľu ticho vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Budem si opakovať slovo: „Ostaňte v mojej láske“ a „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen..

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this