logo

Č 1: Dt 6, 2-6

Ž: 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab
R.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

Č 2: Hebr 7, 23-28

Aleluja
Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.
.

Ev: Mk 12, 28b-34


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

ALELUJA. Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu. Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; v ten deň padnú ich plány. Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých. Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. (Ž 146)

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka Mk 12, 28b-34

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“

A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) čo ten text hovorí mne

Uvažujme o tom, čo konkrétne znamená dodržiavať tieto dve prikázania.
Aké sú dôsledky? Ako môžeme úplne milovať Boha? Ako môžeme milovať
svojho blížneho ako seba samého?

Čo je pre nás dôležitejšie: zachovávať náboženské praktiky alebo dodržiavať
tieto prikázania? Čo hovorí úryvok o našich prioritách?

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil

Prosme Boha, aby nám pomohol vrúcnejšie milovať jeho aj iných. 18. žalm
podáva zoznam Božích vlastností a mnohé prisľúbenia. Keď sa budeme modliť
tento žalm, skúmajme, čo tieto verše hovoria o Božej podstate. Čo sme zistili a čo
môžeme zabudovať do svojho života viery?

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Na rozšírenie toho, čo sme počuli v evanjeliu, prvé čítanie Dt 6,2-6 podáva
pôvodný text, ktorý Ježiš používa. Heb 7,23-28 vysvetľuje, prečo je Ježiš naším
dokonalým Veľkňazom. Už nie sú potrebné ďalšie obety. Ježiš raz a navždy zvíťazil
nad naším hriechom skrze obetu svojho života a dokonalú poslušnosť Otcovej
vôli.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

“My milujeme, pretože on prvý miloval nás.”

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this