logo

Č 1: Múd 1, 13-15; 2, 23-24

Ž: 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Č 2: 2 Kor 8, 7. 9. 13-15

Aleluja
Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.
.

Ev: Mk 5, 21-43 alebo kratšie Mk 5, 21-24. 35b-43


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Duchu Svätý, ty rozumieš Božiemu slovu, prosím ťa urob moje srdce chápavé, aby som porozumel(a) tomu, čo čítam. Ty sám ma teraz uč. Verím, že Božie Slovo má moc urobiť to, na čo bolo poslané. Otváram ti svoje srdce a dovoľujem ti v ňom konať skrze toto Slovo. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“

Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho.

Tu prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“

Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi.
Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov.

I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.


Skutočne si uvedomujem kto je Ježiš? Čo od Neho očakávam?

K Ježišovi sa zišiel veľký zástup, tak začína dnešné evanjelium, ale ktovie aký bol ich motív, keď prišli za Ježišom. Možno zo zvedavosti, lebo ho chceli vidieť a počuť, možno zo závisti kvôli tomu, čo o ňom počuli, možno fascinácia, možno…

Všimnime si ako prichádza k Ježišovi Jairus, „a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil“. Jeho postoj padnutia pred Ježišom bol gestom uznania, že Ježiš je väčší ako on. Týmto gestom uznal, že Ježiš je Pán a Záchranca a vedel, že Ježiš mu dá to, o čo ho prosí. (Je to podobne ako, keď napr. prídete za kňazom, aby vás vyspovedal a on to urobí, dá vám to, o čo ho prosíte, on má tu schopnosť – moc.) A ďalej „Dcérka mi umiera.“ Jairus si uvedomoval, že nie je pánom situácie, v ktorej sa nachádza. „Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Táto reč je uznaním Ježiša za Stvoriteľa, Pána života a smrti.
Keď prišli z domu predstaveného synagógy a povedali Jairovi, že dcéra mu umrela, nech už neunúva učiteľa, Ježiš povedal Jairovi: „Neboj sa, len ver!“ To znamená: „Čakaj odo mňa to, čo si žiadal!“ Čo čakám od Ježiša? Počúvajme čo nám hovorí Božie Slovo: „A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme…“ (Ef 3,20) Ježiš nám dáva viac ako prosíme a chápeme.

Keď čítame ďalej toto evanjelium vidíme, že postoj ľudí z domu predstaveného bol výsmech Ježiša Krista, keď sa ich pýtal, prečo sa plašia a plačú. Zdá sa, že títo ľudia nepripustili, že by Ježiš mohol vedieť a rozumieť tejto situácií viac ako oni.

Ako pristupujem k Ježišovi? Za koho ho pokladám?

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Pre Jairusa bol Ježiš dosť veľký a mocný. Veril, že to, o čo Ježiša prosí môže urobiť. Takto k Nemu pristúpil, preto videl vo svojom živote zázrak.

Keď je pre mňa Ježiš malý a môj problém veľký, nič pre mňa nemôže urobiť. Ale ak viem, že nie som pánom situácie a uvedomujem si, že som iba stvorenie a Ježiš je väčší ako ja a môj problém, urobí pre mňa čokoľvek, a ja budem vidieť vo svojom živote zázraky. Lebo On je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosím alebo chápem, ako hovorí Božie Slovo (porov. Ef 3,20)

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si môj Stvoriteľ a Pán. Vyznávam, že si väčší ako každý môj problém, a že si múdrejší ako ja. Ďakujem Ti, že keď Ťa o niečo prosím, si schopný urobiť oveľa viac ako prosím a chápem. Buď za to zvelebený. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

ežiš, ktorý je schopný urobiť v mojom živote zázraky. S takýmto Ježišom zostanem chvíľu v tichu vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem pripomínať. Ježiš je schopný urobiť v mojom živote zázraky, lebo je veľký a mocný.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this