logo

Č 1: Jób 38, 1. 8-11

Ž: 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31
R.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

Č 2: 2 Kor 5, 14-17

Aleluja
Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
.

Ev: Mk 4, 35-41


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Pane Ježišu, chcem teraz čítať Tvoje slovo. Verím, že je napísané z lásky ku mne, aby som vedel(a) ako mám žiť. Nech ma vedie Duch Svätý, Duch pravdy, ktorého si mi dal. Duchu Svätý, voveď ma do plnej pravdy o Bohu a o mne samom (samej). Prosím ťa, urob moje srdce chápavé, aby som porozumel(a) tomu, čo budem čítať. Preskúmaj moje srdce Duchu Svätý a konaj v ňom ako sa Tebe páči. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode.

Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho.

A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“


Životné okolnosti v ktorých sa zrazu ocitneme nám ukážu, čo je v našich srdciach ukryté. Viera, nedôvera, či strach?

Po tom, ako Ježiš skončil vysvetľovať podobenstvá, káže učeníkom sa preplaviť na druhý breh mora. To ešte apoštoli netušia, čo ich čaká na mori a akým novým spôsobom sa im dá Ježiš spoznať. A nielen to, aj oni sami spoznajú, čo je v ich srdciach, keď sa zrazu ocitnú v nebezpečenstve.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Z textu vyplýva, že si potrebujem uvedomiť kto som ja a kto je Ježiš.

Ježiš – Stvoriteľ

Ja – stvorenie

Búrka, víchrica, vlny, more, toto všetko povstalo skrze Ježiša, ako čítame v Jánovom evanjeliu: „Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.“ (ekum. Jn 1,3) „Všetko povstalo skrze to Slovo. A bez toho Slova nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ (Jeruzalemská biblia Jn 1,3) Božie Slovo mi jasne hovorí, že všetko vzniklo skrze Boha jeho Slovom. On to všetko urobil, preto je dôležité mať na pamäti kto je ON a kto som ja a veriť Mu.

„Prosím ťa, dieťa moje, pozri na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je na nich, a poznáš, že Boh ich stvoril z ničoho, a že ľudské pokolenie takisto povstalo.“ (2Mach 7,28) Keďže Boh je Stvoriteľ a človek stvorenie, potom sa nemusím báť, ak som so svojím Stvoriteľom, lebo On všetko stvoril a vládne všetkému.

Na otázku, ktorú si kládli apoštoli „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ môžem odpovedať, že je to Stvoriteľ a Pán všetkého. Mojím životným postojom má byť zameranosť na Boha – Stvoriteľa, ktorý je väčší než čokoľvek, lebo všetko povstalo Jeho Slovom. Ak som v okolnostiach, ktoré vidím ako nebezpečenstvo pre mňa, potrebujem dôverovať Ježišovi a odovzdať sa Mu ako svojmu Stvoriteľovi. A to neplatí len o vonkajších okolnostiach, ale aj o mojom srdci.

Boh je väčší ako moje srdce „Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko“ (SSV 1 Jn 3,20), a je väčší než moje ja, lebo On ma stvoril, a všetko vo mne Mu patrí. On môže utíšiť vo mne každú búrku, nech by bola akákoľvek veľká. Ježiš môže utíšiť vo mne všetko, čo sa dvíha proti Nemu. Ide o to, aby som chcel(a) a aby som Mu to dovolil(a). Stačí sa slobodne rozhodnúť a veriť Mu.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Bože, verím, že Ty si môj Stvoriteľ, a že skrze tvoje Slovo povstalo všetko. Verím, že vládneš všetkému, čo si stvoril. Svojou slobodnou vôľou sa ti odovzdávam. Odovzdávam Ti svoje srdce, aj moje ja, aby si ich utíšil a zameral na Teba samého, aby som Ti mohol(a) slobodne slúžiť a chváliť Ťa. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý je môj Stvoriteľ a vládne nad všetkým vo mne. S týmto Ježišom zostanem chvíľu ticho vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem opakovať toto slovo: „Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ (SSV Jn 1,3)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this