logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Touto nedeľou končí Veľkonočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie – opäť sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána. Dnes môžeme pri verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni, Creator“, za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
 • Streda Sv. Filipa Neriho, kňaza (spomienka)
 • Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice (slávnosť)

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň má upratovanie skupina č. 10. (p. Volekovej).

INFORMÁCIE

 • Sväté prijímanie (pre tých, čo sa nemohli zúčastniť na svätej omši) budeme rozdávať dnes (v nedeľu) po online svätej omši od 11:30 do 11:50 pred bočným vchodom do kostola.
  Bohoslužby:
 • Dnes (v nedeľu) o 16:30 bude adorácia moderovaná členmi Komunity Emanuel (je to komunita, ktorej pridruženým členom je aj náš diakon Jakub)

Sväté omše a adorácie v kostole

Pondelok – Streda
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša

Sobota
17:00, 18:00 – svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:00, 9:00, 10:30+ online, 12:00, 18:00
 • V kancelárii Farského úradu budú od tohto týždňa verejné úradné hodiny nasledovne:

  Streda 8:30-9:30

  Piatok 15:00-16:00

  Vchod do kancelárie Farského úradu je z čelnej strany farskej budovy (z areálu pred kostolom – tam treba aj zvoniť).

 • Srdečne Vás pozývame na bezplatnú detskú burzu sv. Jozefa v sobotu 29. mája od 9:00 do14:00 v hale CVČ. Aj Vy sa môžete aktívne zapojiť do burzy a darovať použité detské veci, oblečenie, obuv, knižky, hračky a kancelárske pomôcky. Môžete tak urobiť do 28. mája tu v našom kostole. Pri hlavnom vchode do kostola je krabica označená nápisom “DARUJEM NA DETSKÚ BURZU” – tam môžete nechávať svoje veci, najlepšie zabalené v taške.
 • CVČ Vám dáva do pozornosti možnosť prihlasovania detí na letné tábory do konca mája, na exkurziu do Banskej Bystrice do 10. júna a na krúžky na budúci školský rok s možnosťou náhrady poplatkov za nerealizované krúžky a s 20%-tnou zľavou do konca júna.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony sa tento týždeň dozviete niečo o ikone šiestich dní. Námet ikony je opisom stvorenia sveta Bohom, popísaný v prvých dvoch kapitolách knihy Genezis. Biblické verše vytvárajú posvätnú poéziu, ktorá čitateľom ukazuje podstatu Božieho diela. Spolu s textom od archimandrity Rafaela budeme uvažovať, ako sa tento pohľad na vesmír podobá a odlišuje od tradičnej čínskej maľby.
 • Lístky na sväté omše na budúci týždeň rozdávame po svätých omšiach pri hale CVČ – dnes aj v priebehu týždňa. Môžete si zobrať dva lístky na sväté omše počas týždňa a jeden už aj na nedeľu.
 • Deti, ktoré vyrobili ovečku, ktorá je vystavená v predsieni kostola a chcú si ju zobrať domov, môžu tak urobiť do utorka. Potom už predsieň kostola budeme upratovať.
 • Na birmovku je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 25. júna. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie na webstránke farnosti alebo vo farskej aplikácii.
 • Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení. V kostole je 41 miest na sedenie – prosíme o dodržiavanie sedenia na určenom mieste. V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.

 • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this