logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Utorok Sv. Justína, mučeníka (spomienka)
 • Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť)
 • Sobota Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka)
 • Nedeľa 10. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 11. (p. Chladnej).

INFORMÁCIE

 • Sväté prijímanie pre tých, čo sa dnes (v nedeľu) nemohli zúčastniť na svätej omši, budeme rozdávať po online svätej omši od 11:30 do 11:50 pred bočným vchodom do kostola.
 • Tí, čo sa nedostanú na sv. omšu počas týždňa môžu prísť na sv. prijímanie po večernej sv. omši ku bočnému vchodu kostola o 18:45 (vo štvrtok asi až o 19:00).


Sväté omše a adorácie v kostole

Pondelok – Streda
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša
Štvrtok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť)
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 16:00 sviatosť zmierenia
16:30 sv. omša
18:00 sv. omša
Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 16:00 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša

Sobota
17:00, 18:00 – svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:00, 9:00, 10:30+ online, 12:00, 18:00
 • Pripomíname, že v kancelárii Farského úradu sú už verejné úradné hodiny nasledovne:

  Streda 8:30-9:30
  Piatok 15:00-16:00

  Vchod do kancelárie Farského úradu je z čelnej strany farskej budovy (z areálu pred kostolom – tam treba aj zvoniť).
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne: PON.-STR. od 17:00; ŠTVR. a PIA od 16:00. Starých a chorých budeme spovedať v stredu, štvrtok a piatok.
 • Od pondelka začneme v sakristii zapisovať úmysly sv. omší na mesiace jún, júl a august. Môžete si zapísať 2 sv. omše na konkrétny dátum. Ostatné Vám zapíšeme bez dátumu.
 • CVČ Vám dáva do pozornosti možnosť prihlasovania na exkurziu do Banskej Bystrice do 10. júna a na krúžky na budúci školský rok s možnosťou náhrady poplatkov za nerealizované krúžky a s 20%-tnou zľavou do konca júna.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony sa tento týždeň znova môžete dozvedieť niečo o ikone Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi. Dozviete sa odkiaľ sa vzali Anjelské stvorenia a prečo sú na ikonách zobrazovaní tak ako sú zobrazovaní.
 • Lístky na sväté omše na budúci týždeň rozdávame po svätých omšiach pri hale CVČ – dnes aj v priebehu týždňa. Môžete si zobrať dva lístky na sväté omše počas týždňa a jeden už aj na nedeľu.
 • Do konca júna by sme chceli, aby vždy vo štvrtok bola celodenná adorácia od 7:00 do 21:00 (okrem večernej sv. omše). Chceme, aby na jednu hodinu boli nahlásené 4 osoby. Na tento štvrtok (slávnosť Kristovho Tela a Krvi) sa môžete zapisovať vzadu na stolíku.
 • Na birmovku je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 25. júna. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie na webstránke farnosti alebo vo farskej aplikácii.
 • Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení. V kostole je 41 miest na sedenie – prosíme o dodržiavanie sedenia na určenom mieste. V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.
 • Únia miest nás poprosila, aby sme tlmočili aj v kostoloch tento oznam:
  Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov (nezabudnite pritom uviesť aj vierovyznanie). Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto, zriadené mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. Treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre naše mesto i Cirkev.
 • Srdečne Vás pozývame na jedinečnú online DOBROburzu, ktorú organizujú zamestnanci CZŠ s MŠ Dobrého pastiera na získanie finančných prostriedkov na dokončenie novej školskej kaplnky. Dobrovoľným príspevkom môžete urobiť DOBRÝ skutok a okrem DOBRÉHO pocitu získate kvalitný produkt, ktorý s láskou pre vás pripravia DOBROtiví zamestnanci školy. Viac informácií o DOBROburze nájdete od 01. júna na www.dobroburza.sk a tiež na webe školy.

 • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this