logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok:
 • Utorok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sviatok)
 • Streda: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
 • Štvrtok: Sv. Martina z Tours (spomienka)
 • Piatok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)
 • Sobota:
 • Nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Tento týždeň prosíme skupinu č. 6 p. Druskovej. Upratuje sa v pondelok a v piatok po večernej sv. omši.

SVÄTÉ OMŠE

Pondelok – piatok:

6:30 a 18:00 – všetci (základ: 60 ľudí)

Sobota:

17:00 všetci (základ: 60 ľudí)
18:00 pre zaočkovaných (bez obmedzenia počtu)

Nedeľa:

6:30 pre zaočkovaných (bez obmedzenia počtu)
8:00 všetci (základ: 60 ľudí)
9:30 všetci (základ: 60 ľudí)
11:00 pre zaočkovaných (bez obmedzenia počtu)
19:30 všetci (základ: 60 ľudí)


Úradné hodiny Farského úradu

 • Pondelok 8:30 – 9:30
 • Streda 8:30 – 9:30, 15:30 – 16:30, 19:00 – 19:30
 • Piatok 15:30 – 16:30

INFORMÁCIE

 • Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.Bližšie informácie nájdete na nástenke.
 • Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 • Dnes o 18:00 vás pozývame na farskú adoráciu.
 • Môžete sa zapisovať na štvrtkovú celodennú adoráciu.
 • Pozývame vás do modlitby za birmovancov a za animátorov. Môžete sa zapisovať vzadu na stolíku, neskôr vám bude potom pridelený konkrétny mladý človek, ktorého budete sprevádzať svojou modlitbou.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony môžete tento týždeň spoznať ikonu praotca Abraháma.