logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Streda: Sv. Kamila z Lellisu, kňaza (ľubovoľná spomienka)
  • Štvrtok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
  • Sobota: Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov (spomienka)
  • Nedeľa: 16. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

  • Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň prosíme skupiny č. 6 p. Druskovej a č. 7. p. Lukášovej. Upratovať sa bude v pondelok a vo štvrtok po večernej sv.omši.

INFORMÁCIE

Sväté omše počas prázdnin

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša

Sobota
od 6:30 sviatosť zmierenia
7:00 sv. omša
18:00 – svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:30, 10:30
  • Počas prázdnin sú zrušené úradné hodiny na farskom úrade – úradné záležitosti vybavujte prosíme počas týždňa po sv. omšiach.
  • Tento štvrtok bude znova celodenná adorácia od 7:00 do 21:00 (okrem večernej sv. omše). Prosíme, aby na jednu hodinu boli nahlásené 4 osoby. Zapisovať sa môžete v kostole vzadu na stolíku.
  • Pozvánky a ponuky o akciách nájdete na nástenke.