logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok Sv. Cyrila a Metoda (slávnosť) – 6:30, 16:30, 18:00
 • Utorok Sv. Márie Goretti, panny a mučenice (ľub. spomienka)
 • Nedeľa 15. nedeľa v cezročnom období – o 10:30 bude v našom chráme sv. omša za život a rodinu. Zámerom diecéznej iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu, zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.
 • Dnes máme prvonedeľnú zbierku na potreby farnosti. Za Vaše milodary Vám úprimne Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň prosíme sk. č. 4 p. Šotkovskej a č. 5. p. Ondrušovej. Tento týždeň sa bude upratovať v utorok a piatok po večernej sv.omši.

INFORMÁCIE

Sväté omše počas prázdnin

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša

Sobota
od 6:30 sviatosť zmierenia
7:00 sv. omša
18:00 – svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:30, 10:30
 • Počas prázdnin sú zrušené úradné hodiny na farskom úrade – úradné záležitosti vybavujte prosíme počas týždňa po sv. omšiach.
 • Tento štvrtok bude znova celodenná adorácia od 7:00 do 21:00 (okrem večernej sv. omše). Prosíme, aby na jednu hodinu boli nahlásené 4 osoby. Zapisovať sa môžete v kostole vzadu na stolíku.
 • V rámci pastoračných posunov kaplánov odchádza z našej farnosti pán kaplán Daniel do farnosti Martin – Sever, a do našej farnosti boli pridelení ako kapláni náš bývalý pán diakon – teraz už novokňaz Jakub a pán kaplán Peter Nečeda, ktorý teraz pôsobí v Považskej Bystrici. Na budúcu nedeľu o 10:30 bude sv. omša s poďakovaním Pánu Bohu za jeho požehnanie počas 3 rokov pôsobenia pána kaplána Daniela vo farnosti.
 • Pripomíname, že od 1. júla je zrušený dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši pre všetkých, ktorí nemajú žiadny zdravotný alebo morálny problém prísť na sv. omšu. Aj preto v našej farnosti končíme od tohto dátumu online prenosy farských sv. omší.
 • Ďalšie ikony budete môcť v našej aplikácii spoznávať opäť od septembra.
 • Pozvánky a ponuky o akciách nájdete na nástenke.