logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (spomienka)
 • Utorok Sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť) (sv. omše: 6:30, 9:00 (školská), 16:30, 18:00)
 • Štvrtok Výročie vzniku farnosti
 • Piatok Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (sviatok)
 • Sobota Sv. Tomáša, apoštola (sviatok)
 • Nedeľa 14. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 3. (p. Jedinákovej).

INFORMÁCIE

 • Pripomíname, že v kancelárii Farského úradu sú už verejné úradné hodiny nasledovne:

  Streda 8:30-9:30
  Piatok 15:00-16:00

  Vchod do kancelárie Farského úradu je z čelnej strany farskej budovy (z areálu pred kostolom – tam treba aj zvoniť).

 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne: polhodinu pred rannými sv. omšami; PON.-STR. od 17:00; ŠTVR. a PIA. od 16:00.
 • Tento štvrtok bude znova celodenná adorácia od 7:00 do 21:00 Zapisovať sa môžete v kostole vzadu na stolíku. Je to aj deň výročia založenia farnosti.
 • Pripomíname, že od 1. júla je zrušený dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši pre všetkých, ktorí nemajú žiadny zdravotný alebo morálny problém prísť na sv. omšu. Aj preto v našej farnosti končíme od tohto dátumu online prenosy farských sv. omší.
 • V rámci pastoračných posunov kaplánov odchádza z našej farnosti pán kaplán Daniel do farnosti Martin – Sever, a do našej farnosti boli pridelení ako kapláni náš bývalý pán diakon – teraz už novokňaz Jakub a pán kaplán Peter Nečeda, ktorý doteraz pôsobil v Považskej Bystrici. Dnes (v nedeľu) o 10:30 bude sv. omša s poďakovaním Pánu Bohu za jeho pomoc počas 3 rokov pôsobenia pána kaplána Daniela vo farnosti. Pri tejto príležitosti Vás po tejto sv. omši (v nedeľu asi o 11:30) pozývame na malá občerstvenie spojené s grilovačkou tu v areáli kostola.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony sa tento týždeň môžete dozvedieť niečo o Ikonostase. “Ikonostas je hranica medzi svetom viditeľným a neviditeľným, ktorú tvorí a nášmu chápaniu sprístupňuje nedeliteľný rad svätých, zástup svedkov a ohlasované tajomstvo,” píše Florenskij. Objavte hlboké dejinné a duchovné posolstvo ikonostasu ako jednej z najdôležitejších častí východokresťanského chrámu.
 • V spolupráci s CVČ plánujeme pre dospelých turistický výlet do Talianskych Dolomitov spojený s duchovnou obnovou v dňoch 14.-17. októbra 2021. Prihlasovať sa môžete v kancelárii CVČ.

OHLÁŠKY