logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)
 • Štvrtok Narodenie sv. Jána Krstiteľa (slávnosť)
 • Nedeľa 13. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 2. (p. Hriníkovej).

INFORMÁCIE

Sväté omše a adorácie v kostole

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša

Sobota
18:00 – svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:30, 10:30+ online, 18:00
 • Pripomíname, že v kancelárii Farského úradu sú už verejné úradné hodiny nasledovne:

  Streda 8:30-9:30
  Piatok 15:00-16:00

  Vchod do kancelárie Farského úradu je z čelnej strany farskej budovy (z areálu pred kostolom – tam treba aj zvoniť).

 • Tento štvrtok bude znova celodenná adorácia od 7:00 do 21:00 (okrem večernej sv. omše). Prosíme, aby na jednu hodinu boli nahlásené 4 osoby. Zapisovať sa môžete v kostole vzadu na stolíku.
 • V rámci pastoračných posunov kaplánov odchádza z našej farnosti pán kaplán Daniel do farnosti Martin – Sever, a do našej farnosti boli pridelení ako kapláni náš bývalý pán diakon – teraz už novokňaz Jakub a pán kaplán Peter Nečeda, ktorý teraz pôsobí v Považskej Bystrici. Na budúcu nedeľu o 10:30 bude sv. omša s poďakovaním Pánu Bohu za jeho požehnanie počas 3 rokov pôsobenia pána kaplána Daniela vo farnosti.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony sa tento týždeň môžete dozvedieť niečo o Ikone Narodenia Ježiša Krista. Pri jej meditovaní si môžeme uvedomiť, že Slovo neprebývalo v človeku, ono sa stalo človekom.
 • V spolupráci s CVČ plánujeme pre dospelých turistický výlet do Talianskych Dolomitov spojený s duchovnou obnovou v dňoch 14.-17. októbra 2021. Prihlasovať sa môžete v kancelárii CVČ.
 • CVČ dáva do pozornosti možnosť požiadať o náhradu poplatkov za nerealizované krúžky a 20 %-tnú zľavu pri prihlásení na nový školský rok do 30. júna.
 • Naši eRko animátori pozývajú deti na prímestský tábor posledný júlový týždeň. Prihlasovanie už prebieha. Prihlášky nájdete v kostole na stolíkoch. Viac informácií je na plagáte.
 • CZŠ s MŠ Dobrého pastiera hľadá do svojho kolektívu zamestnancov pracovitú, zodpovednú, priateľskú a flexibilnú kolegyňu na miesto upratovačky. Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste nájdete na www.skoladp.solinky.sk . Žiadosti so životopisom posielajte do 18. júna na czs@solinky.sk.
 • Srdečne Vás pozývame na jedinečnú online DOBROburzu, ktorú oranizujú zamestnanci CZŠ s MŠ Dobrého pastiera na získanie finančných prostriedkov na dokončenie novej školskej kaplnky. Dobrovoľným príspevkom môžete urobiť DOBRÝ skutok a okrem DOBRÉHO pocitu získate kvalitný produkt, ktorý s láskou pre vás pripravia DOBROtiví zamestnanci školy. Viac informácií o DOBROburze nájdete od 01. júna na www.dobroburza.sk a tiež na webe školy.
 • Diecézna charita organizuje Zbierku školských pomôcok od 1. júna do 15. septembra. Školskými pomôckami, notebookmi, tabletmi pomôžete deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zberné miesta nájdete na stránke www.charitaza.sk a tiež v časopise Naša Žilinská diecéza.
 • Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre oznamuje záujemcom o štúdium a formáciu v kňazskom seminári, že predlžuje termín podávania prihlášok do 31. júla 2021. Viac informácií nájdete na stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk alebo seminára www.ksnr.sk.
 • Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení. V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.

OHLÁŠKY

 • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Marián Šuták a Michaela Tomašcová. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.