logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Nedeľa 12. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 1. (p. Krchovej).

INFORMÁCIE

Sväté omše a adorácie v kostole

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša

Sobota
18:00 – svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:30, 10:30+ online, 18:00
 • Pripomíname, že v kancelárii Farského úradu sú už verejné úradné hodiny nasledovne:

  Streda 8:30-9:30
  Piatok 15:00-16:00

  Vchod do kancelárie Farského úradu je z čelnej strany farskej budovy (z areálu pred kostolom – tam treba aj zvoniť).
 • Tento štvrtok bude znova celodenná adorácia od 7:00 do 21:00 (okrem večernej sv. omše). Prosíme, aby na jednu hodinu boli nahlásené 4 osoby. Zapisovať sa môžete v kostole vzadu na stolíku.
 • V sobotu 19. júna o 19:00 Vás pozývame sem do kostola na modlitby chvál. Zjednotíme sa v modlitbe s našimi mladými, ktorí budú tieto chvály viesť.
 • V sobotu v kostole na Vlčincoch bola vysviacka – náš Jakub je už novokňazom a Štefan diakonom. Slávnostná sv. omša s nimi bude v našom kostole v nedeľu 20. júna o 10:30 – bude vysielaná aj online. V nedeľu po tejto primičnej sv. omši by sme chceli rozdávať aspoň nejaký koláčik – gazdinky, ktoré by ste k tomu chceli prispieť, môžete svoj koláčik doniesť v sobotu od 17:00 do 18:00 do haly CVČ.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony sa tento týždeň môžete dozvedieť niečo o Ikone svätého Mikuláša, ktorý je obľúbeným svätcom na kresťanskom Východe aj Západe.
 • V spolupráci s CVČ plánujeme pre dospelých turistický výlet do Talianskych Dolomitov spojený s duchovnou obnovou v dňoch 14.-17. októbra 2021. Prihlasovať sa môžete v kancelárii CVČ.
 • CVČ dáva do pozornosti možnosť požiadať o náhradu poplatkov za nerealizované krúžky a 20 %-tnú zľavu pri prihlásení na nový školský rok do 30. júna.
 • Srdečne Vás pozývame na jedinečnú online DOBROburzu, ktorú oranizujú zamestnanci CZŠ s MŠ Dobrého pastiera na získanie finančných prostriedkov na dokončenie novej školskej kaplnky. Dobrovoľným príspevkom môžete urobiť DOBRÝ skutok a okrem DOBRÉHO pocitu získate kvalitný produkt, ktorý s láskou pre vás pripravia DOBROtiví zamestnanci školy. Viac informácií o DOBROburze nájdete od 01. júna na www.dobroburza.sk a tiež na webe školy.
 • Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení. V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.
 • CZŠ s MŠ Dobrého pastiera v týchto dňoch vydala prvé číslo školského časopisu Schoolnoviny, v ktorom okrem žiackych prác nájdete množstvo fotografií, informácií o dianí v škole a škôlke spolu s odkazmi od našich deviatakov. Zakúpiť si ho môžete aj u nás v kostole za 1,50 eur.
 • CZŠ s MŠ Dobrého pastiera hľadá do svojho kolektívu zamestnancov pracovitú, zodpovednú, priateľskú a flexibilnú kolegyňu na miesto upratovačky. Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste nájdete na www.skoladp.solinky.sk . Žiadosti so životopisom posielajte do 18.júna na czs@solinky.sk.
 • Naši eRko animátori pozývajú deti na prímestský tábor posledný júlový týždeň. Prihlasovanie už prebieha. Prihlášky nájdete v kostole na stolíkoch. Viac informácií je na plagáte.
 • Diecézna charita organizuje Zbierku školských pomôcok od 1. júna do 15. septembra. Školskými pomôckami, notebookmi, tabletmi pomôžete deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zberné miesta nájdete na stránke www.charitaza.sk a tiež v časopise Naša Žilinská diecéza.

OHLÁŠKY

 • Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Marián Šuták a Michaela Tomašcová. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.