logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Štvrtok: Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
 • Sobota: Svätého Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
 • Nedeľa: 5. Veľkonočná nedeľa – bude sa konať zbierka na seminár

INFORMÁCIE

 • Dnes máme hodovú zbierku na potreby farnosti. Dnes od 15:00 do 16:00 sa bude v kostole rozdávať sväté prijímanie pre tých, ktorí sa nedostali na sväté omše.
 • O 17:00 budú slávnostné vešpery

Sväté omše a adorácie v kostole

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
od 17:30 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša
Švrtok – 18:45 – 19:30 adorácia za duchovné povolania

Sobota
17:00 a 18:00 svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:00, 9:00, 10:30+ online, 12:00, 18:00
 • Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení. V kostole je 41 miest na sedenie – prosíme o dodržiavanie sedenia na určenom mieste. V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.
 • Tým, ktorí by sa nedostali na svätú omšu, budeme hneď rozdávať sväté prijímanie v hale CVČ. Tam si môžu zobrať aj lístok pre účasť na sv. omši. Lístky, ktoré zostanú, si budete môcť zobrať po sv. omši.
 • Tento týždeň už NEBUDÚ prebiehať online vysielania svätých omší. Vysielaná bude už len nedeľná svätá omša o 10:30.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mladších aj starších, aby sa zapojili do služby miništrovania. Budeme sa tešiť, ak prídu aj tí, ktorí doteraz nikdy neminištrovali
 • Odmeny za hodovú aktivitu si môžu deti vyzdvihnúť v pondelok 26.4.2021 od 15:00 do 16:00 hodiny v CVČ.
 • Oznam pre všetky spoločenstvá, ktoré sú vo farnosti. Spoločenstvá, ktoré by sa chceli zapojiť do pastorácie, teda zapojiť sa do života farnosti ako spoločenstvo podľa svojej spirituality a podľa svojich možností, nech sa ohlásia na farskom úrade.
 • Postupne chceme obnoviť pravidelnú adoráciu. Vás, ktorí ste boli doteraz prihlásení na adoráciu, budeme v nasledujúcich dňoch kontaktovať, aby sme vedeli, či s vami môžeme počítať aj naďalej. Takisto sa potešíme novým záujemcom o pravidelnú adoráciu. V takom prípade nás, prosím, kontaktuje na farskom telefónnom čísle, od pondelka do piatku v čase medzi 9:00 a 14:00
 • Tento týždeň vám v našej farskej aplikácii v sekcii Ikony chceme priblížiť Ikonu Vševidiaceho Božieho oka. Vstúpte s nami do symbolického sveta ikon, v ktorom ikonopisec zachytáva vzťah Boha k svojmu stvorenstvu.
 • Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier. Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.

 • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this