logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Nedeľa: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

INFORMÁCIE

  Sväté omše a pobožnosti – online:

 • Dnes o 15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu online
 • sväté omše: pondelok až piatok o 18:00, sobota 8:00 a nedeľa 10:30
 • online adorácia zatiaľ nebude, dávame však do pozornosti možnosť navštíviť kostol osobne

 • Po telefonickom dohovore je možnosť prijať sviatosť zmierenia aj Eucharistie. Na telefóne budeme k dispozícii v čase od 9:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00.
 • Dnes o 15:00 sa budeme spoločne online modliť korunku k Božiemu milosrdenstvu. Za obvyklých podmienok je možnosť získať plnomocné odpustky.
 • V týždni pred farskými hodami, čiže od pondeloka 19. do soboty 24. apríla bude prebiehať duchovná obnova s kňazom Ivanom Moďorošim. Každý deň pri svätej omši sa nám prihovorí na tému Modlitba ako rebrík do raja.
 • Tento týždeň vám v našej farskej aplikácii v sekcii Ikony chceme priblížiť Ikonu Sofie – Božej múdrosti.
 • Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier. Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.
 • Pripomíname zápis do našej Cirkevnej základnej školy a Cirkevnej materskej školy. Informácie nájdete na webe školy aj našej farnosti.