logo

 • V rámci nových protipandemických opatrení, platných od 25.11.2021, sú zrušené verejné bohoslužby. Kňazi Farnosti Dobrého pastiera budú naďalej poskytovať veriacim individuálnu duchovnú starostlivosť (sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor, sv. prijímanie).

SVÄTÉ OMŠE A SVIATOSTI

Pondelok – piatok:

 • 6:30 – rorátna svätá omša – online
 • 7:00 – 8:00 – sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ
 • 17:00 – 18:00 – sviatosť zmierenia – hala CVČ
 • 18:00 – 19:00 – sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ

Sobota:

 • 6:30 – rorátna svätá omša – online
 • 7:00 – 8:30 – sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ

Nedeľa:

 • 10:30 – svätá omša – online
 • 11:45 – 13:00 sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ + kostol

FARSKÉ OZNAMY – 2. ADVENTNÁ NEDEĽA

 


LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
 • Utorok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
 • Streda: Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť)
 • Štvrtok:
 • Piatok:
 • Sobota:
 • Nedeľa: 3. adventná nedeľa

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Počas trvania lockdownu budeme kostol upratovať priebežne.

INFORMÁCIE

 • Počas adventu prebiehajú viaceré aktivity pre rodiny a deti. Sú to rorátne sväté omše o sv. Jozefovi, ďalej ozdobovanie tzv. „Jesseho stromu“, či aktivita pre deti „Priprav svoje srdce“. Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť do týchto aktivít nájdete vo farskej aplikácii a na webstránke. Pripomíname, že pri týchto najmä domácich aktivitách sa môžete odfotiť a fotky poslať na farský mail alebo priniesť vytlačené do kostola. Postupne z nich v kostole vytvoríme nástenku.
 • Chceme vás (dospelých) pozvať do prípravy na Vianoce s Božím slovom. Dnes po svätej omši sa môžete zastaviť pri CVČ a zobrať si od nás Evanjelium podľa Jána, ktoré vás pozývame čítať a rozmýšľať nad tým, akého Ježiša nám predstavuje – že je to Boh, ktorý prichádza s láskou, „aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
 • Na zajtra na rorátnu svätú omšu nám sľúbil prísť svätý Mikuláš. Pravdepodobne prinesie, tak ako vždy, aj sladké darčeky pre deti. Pozývame teda deti sledovať zajtra ráno svätú omšu a potom počas dňa sa budú môcť zastaviť na fare a prevziať to, čo Mikuláš prinesie (uvidíme, čo to bude :))
 • Náš kostol bude otvorený od pondelka do piatka od 7:30 do 19:30 a cez víkend podľa okolností.
 • Vzadu v kostole si deti môžu brať nálepky za účasť na nedeľných svätých omšiach (teraz online). Opäť sú k dispozícii aj knižky na nálepky. Pozývame najmä prvoprijímajúce deti, aby sa zapojili.
 • Od tretej adventnej nedele si budete môcť zakúpiť farský kalendár na rok 2022, v ktorom budeme spoznávať niektoré významné ikony.
 • Na budúcu nedeľu sa bude konať pravidelná prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Prispieť môžete osobne v hale CVČ (keď pôjdete napr. na sv. prijímanie) alebo v kostole alebo elektronicky. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 • Priebežne aktualizované oznamy o bohoslužbách a sviatostiach v našej farnosti nájdete na našej internetovej stránke, v našej farskej aplikácii a vyvesené na kostole.
 • Úradné záležitosti momentálne vybavujeme len elektronickou poštou alebo telefonicky.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony môžete tento týždeň spoznať príbeh praotca Jakuba, syna Izáka a Rebeky.

INÉ INFORMÁCIE

 • Úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou sv. omšou kňaza.
 • Počas sv. omše nie je možné zhromažďovať sa v okolí kostola.
 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • Sviatosť krstu udeľujeme po dohovore e-mailom alebo telefonicky. Ak sa dá, odložte krst na neskôr.
 • Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať po telefonickom dohovore.
 • Bezodkladné záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme priebežne po telefonickom dohovore.
 • Na vybavenie úradných záležitostí v kancelárii farského úradu, prosíme, využite e-mail fara@solinky.sk alebo tel. +421 903 982 982.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Dodržujte, prosíme, respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme, aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this