logo

Drahí veriaci,

ako už možno viacerí viete, od piatku 10.12. je možné opäť navštevovať sväté omše, avšak len za prísnych obmedzení. Pri našej ploche kostola je možný maximálny počet 30 účastníkov bohoslužieb, vrátane kňaza a asistencie.

Drahí naši bratia a sestry, chceme, aby ste vedeli, že aj nás táto komplikovaná situácia veľmi mrzí a podobne ako Vy, aj my sme unavení z neustálych zmien opatrení. Strávili sme niekoľko hodín spoločnými úvahami o tom, ako sa postaviť k súčasným opatreniam. S ľútosťou konštatujeme, že ideálne riešenie v tejto situácii asi neexistuje.

Riešenie, ktoré sa nám zdá byť najmenej zlé, je to, že Vás budeme na sväté omše pozývať individuálne, tak aby sme zaplnili a zároveň dodržali určený limit. Ak teda máte záujem zúčastniť sa v najbližšom čase svätej omše, prosíme, aby ste vyplnili formulár na webstránke alebo v aplikácii (viď nižšie) alebo, ak by tento spôsob predstavoval pre vás ťažkosť, aby ste nám zavolali na faru (v pracovných dňoch v priebehu dňa) a nadiktovali nám potrebné údaje.

Nová informácia: Môžete zadať, ktoré dni a časy svätých omší – v týždni – uprednostňujete. Čo sa týka veľkých sviatkov, na tie budeme pozývať všetkých postupne (na rad sa dostanete približne každý druhý alebo tretí veľký sviatok). Registrujte sa, prosím, IBA RAZ, a potom čakajte na SMS-pozvanie. Prosíme, aby ste bez predchádzajúceho pozvania nevstupovali počas sv. omší do kostola. Vďaka za pochopenie.

Pokračujeme aj v streamovaní svätých omší. Na online svätých omšiach počas nedieľ a sviatkov (vrátane polnočnej) nebude možné zúčastniť sa, nakoľko bude limit naplnený asistenciou, zborom a technickým tímom.

V týchto ťažkých časoch Vás ako Vaši kňazi chceme poprosiť o zachovanie pokoja. Nedovoľme, aby zlo vstúpilo do našich sŕdc. Ak aj vidíme, že sa vo svete dejú veľké krivdy, možno teraz sme o to viac pozvaní byť na kolenách a prosiť o Božie milosrdenstvo. Namiesto nadávania či reptania, skúsme do rúk chytiť ruženec a modliť sa o pokoj. Možno je to práve čas, kedy sa máme zomknúť v jednote cez modlitbu.

Chceme Vás ubezpečiť o našich modlitbách a blízkosti.

S láskou Vám žehnajú

farár Dušan a kapláni Peter a Jakub

SVÄTÉ OMŠE A SVIATOSTI


Pondelok 20.12. a
utorok 21.12.:

 • 6:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 7:15 – 7:45 – sv. prijímanie – kostol
 • 16:30 – 18:00 – sviatosť zmierenia + sv. prijímanie – kostol
 • 18:30 – sv. omša (online)*

Streda 22.12. a
štvrtok 23.12.:

 • 6:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 7:15 – 8:30 – sviatosť zmierenia + sv. prijímanie – kostol
 • 16:00 – 18:00 – sviatosť zmierenia + sv. prijímanie – kostol
 • 18:30 – sv. omša (online)*

Piatok 24.12.:

 • 6:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 7:15 – 8:00 – sv. prijímanie – kostol
 • 24:00 – polnočná sv. omša: len online – limit bude naplnený asistenciou

25.12. a 26.12.:

 • 6:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 7:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 9:00 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 10:30 – svätá omša (len online)*
 • 11:45 – 13:00 – sv. prijímanie – kostol

Pondelok 27.12. až
štvrtok 30.12.:

 • 7:00 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 8:00 – 8:30 – sv. prijímanie – kostol
 • 18:00 – svätá omša (online)*
 • 19:00 – 19:30 – sv. prijímanie – kostol

Piatok 31.12.:

 • 16:00 – svätá omša (online)*
 • 17:30 – 18:00 – sv. prijímanie – kostol

Sobota 1.1.2022 a
nedeľa 2.1.:

 • 6:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 7:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 9:00 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 10:30 – svätá omša (len online)*
 • 11:45 – 13:00 – sv. prijímanie – kostol

Pondelok 3.1. až
piatok 7.1.:
(okrem štvrtku 6.1.)

 • 6:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 7:15 – 7:45 – sv. prijímanie – kostol
 • 18:00 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 18:45 – 19:15 – sv. prijímanie – kostol
 • v tieto dni nebudú bývať online sv. omše

Štvrtok 6.1. a nedeľa 9.1.:

 • 6:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 7:30 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 9:00 – svätá omša (na individuálne pozvanie)*
 • 10:30 – svätá omša (len online)*
 • 11:45 – 13:00 – sv. prijímanie – kostol

*Okrem svätých omší, ktoré uvádzame, budú bývať aj ďalšie, na ktoré vám takisto príde pozvanie formou SMS správy (s upresnením miesta a času).


FARSKÉ OZNAMY
4. ADVENTNÁ NEDEĽA

 


LITURGICKÝ KALENDÁR

  • Pondelok:
  • Utorok:
  • Streda:
  • Štvrtok:
  • Piatok:
  • Sobota: Narodenie Pána (slávnosť s oktávou) začína sa vianočné obdobie, trvať bude do 9. januára (nedeľa Krstu Pána)
  • Nedeľa: Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa (sviatok)

(Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, sa v tomto roku neslávi)


UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Tento týždeň prosíme skupinu č. 10 p. Volekovej. Upratovať sa bude v pondelok a vo štvrtok po svätej omši.

INFORMÁCIE

 • Náš kostol bude otvorený od pondelka do piatka od 7:30 do 18:15 a cez víkend podľa okolností.
 • Stále si môžete zakúpiť farský kalendár na rok 2022, v ktorom budeme spoznávať niektoré významné ikony.
 • Priebežne aktualizované oznamy o bohoslužbách a sviatostiach v našej farnosti nájdete na našej internetovej stránke, v našej farskej aplikácii a vyvesené na kostole.
 • Úradné záležitosti počas vianočných sviatkov nevybavujeme.
 • Na Narodenie Pána 25.12. pri online sv. omši o 10:30 h udelíme požehnanie mamičkám, ktoré čakajú dieťatko
 • V nedeľu 26.12. na Sviatok sv. Rodiny pri online sv. omši o 10:30 h si manželia môžu obnoviť svoj manželský sľub.
 • “Daruj vianočný pozdrav” V košíku pod oltárom je pripravený košík s čistými pohľadnicami, do ktorých môžete napísať venovanie k vianočným sviatkom rodine z našej farnosti. Vytvorené pohľadnice môžete nosiť do kostola do 24.12. Na Božie narodenie si budete môcť od jasličiek, vziať jeden takýto pozdrav do vašej rodiny. Skúsme si aj týmto gestom prejaviť lásku a budovať naše farské spoločenstvo.

INÉ INFORMÁCIE

 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • Sviatosť krstu udeľujeme po dohovore e-mailom alebo telefonicky.
 • Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať po telefonickom dohovore.
 • Bezodkladné záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme priebežne po telefonickom dohovore.
 • Na vybavenie úradných záležitostí v kancelárii farského úradu, prosíme, využite e-mail fara@solinky.sk alebo tel. +421 903 982 982.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Dodržujte, prosíme, respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme, aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this