Od 2.11.2020 do 8.11.2020 a od 28.12. 2020 do 3. 1. 2021 naša farnosť vysiela sväté omše pre Rádio Mária. A to nasledovne:

PO – SO:           18:00 h.
Nedeľa:             10:30 h.

Počas týchto dní môžete Rádio Mária počúvať aj cez našu farskú aplikáciu, ktorú nájdete aj na našej stránke https://solinky.farnost.org/aplikacia/

 

Čo je Rádio Mária?

Rádio Mária je dnes globálnym fenoménom a stalo sa najznámejšou katolíckou rozhlasovou stanicou na celom svete. Skromné začiatky Rádia Mária boli v miestnej talianskej farnosti, Arcellasco, v provincii Como v 80-tych rokoch. V Taliansku je bežné, aby farnosti organizovali duchovné udalosti a katechetické semináre niekoľko týždňov, každých päť rokov. Vo farnosti Arcellasco mala miestna farnosť anténu postavenú na zvonici pre každého, kto sa chcel zúčastniť na cirkevných udalostiach vrátane chorých a iných, ktorí sa nemohli zúčastniť. Farníci ju privítali s nadšením a na základe veľkého úspechu sa rozhodli pokračovať v programoch vysielania. V takýchto skromných začiatkoch bola zriadená prvá stanica Rádio Mária – stanica, ktorá bola slabá v prostriedkoch, bohatá na modlitbu, ale pozorná pre tých, ktorí trpia. Do konca tohto desaťročia priniesla celoštátne vysielanie. Povzbudený nadšenými poslucháčmi, ďalším krokom bolo oslovenie talianskej diaspory v zahraničí, najprv v New Yorku cez satelit, nasledované Kanadou a potom v celej Európe. Čoskoro šírenie Rádia Mária zaznamenalo vývoj staníc v iných častiach sveta vrátane mnohých krajín v Afrike, Južnej Amerike, Ázii a Oceánii. Takéto rozširovanie si vyžiadalo vytvorenie novej organizácie, ktorá by pomohla existujúcim a podporovala inštaláciu nových staníc Rádia Mária. V júni 1998 bolo vytvorené združenie Svetovej rodiny Rádia Mária (WFRM), mimovládna organizácia. Dnes je Rádio Mária k dispozícii vo viac ako 71 krajinách sveta.

 

Ako môžem počúvať Rádio Mária?

Rádio Mária v súčasnosti vysiela cez internet a  DAB+. Môžete si stiahnuť tiež aplikáciu pre váš telefón. Viac informácii, ako počúvať rádio Mária, nájdete na www.radiomaria.sk

 

Ako môžem podporiť Rádio Mária?

Rádio Mária už pri svojom vzniku urobilo radikálne rozhodnutie žiť z Božej prozreteľnosti, preto nemá reklamu. Celá činnosť rádia závisí od dobrovoľníkov a vysielať môžeme len vďaka vašej modlitbe a finančnej podpore. Sú vďační za akýkoľvek milodar. Podporiť ich môžete aj pravidelne na účet SK 23 1100 0000 0029 4404 8254. 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this