Exercície so sestrou Margarithou Valappila

20. – 24. október 2020, Čičmany
V októbri budú našimi hosťami
sestra Margaritha Valappila a kňaz Manfred M. Huber z Nemecka.

Téma

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán.
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia:
dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29, 11)

Termín a miesto

20. – 24. október 2020, Čičmany

Sestra Margaritha Valappila

Sestra Margaritha Valappila pochádza z Keraly v južnej Indii, patrí k sestrám sv. Jozefa. Do kláštora vstúpila v Nemecku už ako mladé dievča. Roky slúžila ako zdravotná sestra. V r. 1989 jej diagnostikovali rakovinu kosti, po operácii zatúžila po neustálom velebení Boha. V r. 1990 bola v Indii navštíviť svoju chorú a ochrnutú matku, ktorá bola Ježišom behom modlitby zázračne uzdravená. To a ďalšie skúsenosti zázračných uzdravení, ktorých bola svedkom, sa jej tak hlboko dotkli, že začala po celom svete hlásať Božie slovo a hovoriť o láske Ježiša všade, kde sa momentálne nachádza. Dlhé roky riadi Exercičný Dom v Nemecku a vedie exercície po celom svete. Dodnes boli vydané dve jej knižky „Ježiš žije dnes“ a „S Ježišom na ceste“.

Na exercície nesmú byť prijaté osoby psychicky choré (s diagnostikovanou psychickou chorobou, ktorí sa pravidelne liečia u psychiatra). Také osoby vyžadujú individuálne duchovné vedenie, ktoré na týchto exercíciách nie sme schopní ponúknuť.

Registrácia

Registrácia jednej osoby - platba cez PayPal
[huge_it_forms id=”8″]
Registrácia jednej osoby - platba na farskom úrade
[huge_it_forms id=”11″]
Registrácia viacerých osôb - platba cez PayPal
[huge_it_forms id=”12″]
Registrácia viacerých osôb - platba na farskom úrade
[huge_it_forms id=”13″]

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu