Milé naše rodiny a zvlášť prvoprijímajúce deti,

stále platí, že plnou účasťou na svätej omši je osobná prítomnosť v kostole s prijatím Eucharistie – svätého prijímania. Ak je nám to však znemožnené z určitých dôvodov (choroba – moja alebo niekoho o koho sa musím postarať, vážne nepredvídateľné okolnosti, iná nemožnosť zúčastniť sa na sv. omši…), sme povinní urobiť maximum, aby sme sa aspoň duchovne v čo najväčšej miere zúčastnili slávenia svätej omše. Preto vám chceme dať zopár tipov, ako aj v súčasnej výnimočnej situácii sláviť doma svätú omšu. Mala by to byť slávnosť, ktorá nás aj doma zjednotí a pri ktorej si máme uvedomiť vďačnosť za svojich blížnych.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu (viac si uvedomujeme, že sv. omša sa reálne odohráva) je dôležité mať na pamäti toto:

 • pripravme sa na svätú omšu už skôr (nie dobiehať na poslednú chvíľu) – ideme sláviť “zázračnú chvíľu” (miesto, prostredie, vyhradenie si času – to všetko má nasvedčovať tomu, že táto chvíľa je pre nás veľmi výnimočná…); môžeme sa pekne obliecť, vyzdobiť stôl – dať naň obrus, kvety, sviece;
 • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, kedy sa stávame účastníkmi obety lásky Ježiša Krista za nás;
 • svoju snahu byť čo najviac účastný na svätej omši vyjadrujme aj tým, že sa zapájame do odpovedí a spevov veriacich a vyslovujme aj príslušné modlitby;
 • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, zbytočne sa nerozprávame a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov – mali by sme si byť vedomí toho, že náš príbytok sa počas sledovania svätej omše stáva zvláštnym spôsobom Božím domom;
 • ľútosťou na začiatku svätej omše pripravme aj svoje vnútro a otvorme sa tak na stretnutie s Bohom; môžem si dať aj predsavzatie, kedy pôjdem najbližšie na svätú spoveď;
 • počúvajme Božie slovo a homíliu (kázeň), aby sa čo najviac z toho mohlo v nás zakoreniť ako semienko v dobrej pôde a aby sme mohli prinášať úrodu dobrých skutkov – žiť z neho počas celého týždňa i celého nášho života;
 • pri pozdvihovaní obetných darov obetujme svoj život (to, čo v ňom prežívame) Bohu – naši anjeli strážcovia to všetko predkladajú Bohu;
 • počas premenenia zachovajme čo najväčšiu úctu – je to najdôležitejší okamih svätej omše – duchovne sa dostávame do chvíle, kedy Ježiš prichádza na tento svet a trpí pre našu záchranu na kríži;
 • modlime v Ježišovej prítomnosti k nebeskému Otcovi – za tých, čo sú zhromaždení v kostole alebo v našom duchovnom spoločenstve, ktoré tvoríme – za Cirkev, pápeža, biskupov, kňazov a ostatných veriacich, ale aj za našich zosnulých;
 • spoločne sa modlime “Otče náš” – modlitbu, ktorú nás naučil sám Pán Ježiš k nášmu nebeskému Otcovi;
 • počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie – vzbudiť si vrúcnu túžbu prijať Pána Ježiša – prijať ho do hĺbky vlastného srdca a do všetkého, čím žijem dnes a budem žiť ďalšie dni;
 • na záver prijmime požehnanie, ktoré kňaz udeľuje – je to znak Božej dobroty a lásky voči nám;
 • ku tomu, čo nás oslovilo na svätej omši sa môžeme vrátiť v rodine alebo s niekým iným počas nedeľného obeda prípadne poobede pri oddychu.

Nedeľa a iné sviatočné dni by mali byť časom, kedy sa vieme venovať Bohu, našim blížnym, ale aj sami sebe – nie v leňošení, ale aj pri správnom oddychu… To môže byť nielen doma, ale aj na prechádzke v prírode s obdivovaním toho, čo tu Pán Boh pre naše potešenie z lásky stvoril. Sviatočný čas nám môže spríjemniť aj dobrá kniha, časopis alebo film, ktorý nesie zdravé kresťanské a ľudské hodnoty.

Prajeme vám v rodine pokojný a požehnaný čas. Nech aj v obmedzeniach, ktoré máme, využijeme naplno hojnosť Božích milostí, ktoré nám Boh pripravil.

Vaši kňazi a diakon

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this