Pondelok 10. 5. 2021 o 16:30 h

Pondelok 10. 5. 2021 o 18:00 h

Utorok 11. 05. 2021 o 16:30 h

Utorok 11. 05. 2021 o 18:00 h

Streda 12. 05. 2021 o 16:30 h

Streda 12. 05. 2021 o 18:00 h

Štvrtok 13. 05. 2021 o 16:30 h

Piatok 14. 05. 2021 o 16:30 h

Piatok 14. 05. 2021 o 18:00 h

Sobota 15. 05. 2021 o 8:30 h

Sobota 15. 05. 2021 o 10:00 h

Sobota 15. 05. 2021 o 11:30

Nedeľa 16. 05. 2021 o 9:00 h

Nedeľa 16. 05. 2021 o 10:30 h

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu