Čítanie Biblie systémom „lectio divina“ – stručne:

  1. úvodná modlitba k Duchu Svätému
  2. LECTIO – ČÍTANIE: čítanie vybraného textu, napr. podľa rozpisu na každý deň (opakovane, skúmam, o čom text hovorí, teda všeobecne)
  3. MEDITATIO – ROZJÍMANIE: skúmam, čo text hovorí mne osobne, čo ma oslovilo,        teda čo mi Boh chce povedať, pričom to porovnávam so svojim životom)
  4. ORATIO – MODLITBA: modlitba podľa Božieho slova (svojimi slovami)
  5. KONTEMPLATIO – KONTEMPLÁCIA: vnútorný pohľad srdca na Ježiša, ktorý „vystupuje“ z textu; teda pohľad na Ježiša, ktorého jednu vlastnosť som spoznal pri rozjímaní nad textom
  6. ACTIO – KONANIE: sformulujem si jednu krátku vetu, ktorú si budem cez deň pripomínať (napr. aj formou nejakej vhodnej piesne)
  7. záverečná modlitba k Duchu Svätému

Čítanie Biblie systémom „lectio divina“ – inými slovami:

Prípravný krok: Vyber si krátky biblický text (úryvok z NZ).

Skôr ako začneš čítať posvätný text, vzývaj Ducha Svätého.

Modli sa, aby bol s tebou, uvedom si jeho prítomnosť, pros ho, aby ti zjavil to, čo je v texte ukryté; aby ťa viedol. Napr.: Príď, Duchu Svätý. Osvieť moju myseľ. Daruj mi  lásku k BOŽIEMU SLOVU. Pomôž mi pochopiť, čo mi chce BOŽIE SLOVO povedať. Pomôž mi pozorne počúvať tvoje pokyny

 

  1. krok: Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO)

Uvedom si, že cez BOŽIE SLOVO sa k tebe „niekto“  prihovára a tým „niekým“ je sám Boh.

Čítaj text polohlasne alebo potichu (ako sa ti lepšie sústredí). Čítaj ho opakovane, viackrát a uvedomuj si ČO TEXT HOVORÍ (všeobecne), teda o čom sa tam píše, aké informácie text podáva.

 

  1. krok: Rozjímaj (MEDITATIO)

Uvedom si, že cez BOŽIE SLOVO sa k tebe „niekto“  prihovára a tým „niekým“ je sám Boh.

Rozjímanie je odpoveďou na otázku ČO TEXT HOVORÍ MNE (dnes, teraz)?

KKC 2706 o tom hovorí: Rozjímať o tom, čo sa číta, nás vedie k tomu, aby sme si to osvojili porovnávaním so sebou. Čo ťa osloví, môžeš si zapísať.

 

3) Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO)

Teraz priamo oslov Boha a hovor mu o tom, čo ťa oslovilo. Chváľ ho, ďakuj, odprosuj, pros,    hovor k nemu vlastnými slovami, alebo slovami Písma. Odpovedaj mu.

 

4) Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ako vstúpiť do kontemplatívnej modlitby?

– Ježiš je s tebou, v tvojom srdci práve taký, akého si spoznal v BOŽOM SLOVE.

Uvedom si Ježiša vo svojom srdci.

 Kontemplácia učí „vnútornému poznaniu Pána“ (KKC 2715). Ježiš ťa mení v seba.

Neuspokoj sa iba s tým, že si rozumom poznal nejakú pravdu. Nechaj Ducha Svätého, nech ti túto pravdu, za ktorou je ukrytý Ježiš, zjaví do srdca. Cez kontempláciu sa ti Ježiš zjavuje a dáva sa ti poznať hlbšie ako rozumom. A zároveň ťa uschopňuje odpovedať mu v najhlbšej hĺbke tvojho bytia. Je to zjednotenie sa s Kristom a skrze Neho s Otcom. Je to vstup do lásky TROJICE. Cez kontempláciu ti Duch Svätý dáva prežívať tajomstvo Krista, aby si bol schopný činne milovať.     Je to zdroj činorodej lásky. (KKC 2718) Zmenu zbadáš neskôr vo svojich postojoch.

Boh, ktorý je aktívny, robí tvoje srdce súčasťou svojho milujúceho srdca, pričom nemusíš prežívať nič mimoriadne.

 

5) Ži Božie slovo (ACTIO)

Vyber si jednu vetu, ktorá vystihuje tvoje rozjímanie alebo kontempláciu a často si ju cez deň opakuj (napr. aj formou priliehavej piesne). Je dobré, ak je táto veta taká, ktorá ti pripomenie Ježiša, s ktorým si sa stretol vo svojom srdci, alebo pravdu, ktorú si prežil.

Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou. Najmä ďakovnou.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this