LD: 29. nedeľa v cezročnom období

Č 1: Iz 53, 10-11 Ž: 33, 4-5. 18-19. 20+22R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. Č 2: Hebr 4, 14-16 Aleluja Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých..Ev: Mk 10, 35-45 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím,...

FO: 29. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok: Sv. Lukáša, apoštola a evanjelistu (sviatok) Utorok:- Streda: – Štvrtok: – Piatok: Sv. Jána Pavla II., pápeža (ľub. spomienka) Sobota: – Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za službu upratovania....