25. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok: Sv. kórejských mučeníkov (spomienka) Utorok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok) Streda: – Štvrtok: Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov (spomienka) Piatok: – Sobota: – Nedeľa: 26. nedeľa v...

Návšteva Svätého Otca

Logo znázorňuje tému návštevy: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom”. V jeho spodnej časti je vyobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo nej srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a Panny Márie, patrónky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem hviezd...

24. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) Utorok: Povýšenie svätého kríža (sviatok) Streda: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)              Sv. omše: 7:00, 8:30, 10:30 a 18:00 Štvrtok: Sv. Kornela,...

23. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok: – Utorok: Sv. košických mučeníkov, (spomienka) Streda: Narodenie Panny Márie, (sviatok) Štvrtok: – Piatok: – Sobota: – Nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za službu upratovania. Tento týždeň...

22. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok: – Utorok: – Streda: – Štvrtok: – Piatok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka) Sobota: – Nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období(bude sa konať prvonedeľná zbierka na potreby farnosti)...