Rozlúčka s kaplánom Michalom

Veľa dôstojný pán farár Dušan Pecko, dôstojný pán kaplán Daniel Balej, milý pán rektor seminára Redemptoris Mater Janko Hlávka a milí farníci. Chcel by som sa z tohto miesta naozaj veľmi pekne poďakovať za vrúcne prijatie, za všetku lásku a porozumenie, ktoré ste mi...

Nový školský rok 2020/21 v CVČ Strom

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2020/21 V CVČ STROM Pravidelnú záujmovú činnosť plánujeme začať od 20. septembra, podobne aj prístup do herne (ak nám to dovolí epidemiologická situácia). Ostatné aktuálne „Pokyny k začiatku nového školského roka“ nájdete na našej web-stránke:...

MOŽNOSŤ POŽIADAŤ O NÁHRADU POPLATKOV

MOŽNOSŤ POŽIADAŤ O NÁHRADU POPLATKOV za obdobie pandémie CVČ Strom poskytuje možnosť požiadať o náhradu poplatkov v určitých prípadoch za neodučené krúžky počas pandémie v minulom školskom roku. Bližšie informácie nájdete na našej web-stránke v Smernici č. 3/2020 v...

Voľné pracovné pozície

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53 oznamuje, že v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum, hľadá...