33 nedeľa v období cez rok

Č 1: Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31 Ž:  128, 1-2. 3. 4-5 R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. Č 2: 1 Sol 5, 1-6 Ev: Mt 25, 14-30 alebo kratšie Mt 25, 14-15. 19-21 Aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja. Modlitba...

Komentár k Lk 14,25 – 33

V evanjeliu, ktoré sme čítali pri svätej omši v stredu 4.11.  (Lk 14,25 – 33) Pán Ježiš hovorí, že ak niekto prichádza ku nemu a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť jeho učeníkom.    Toto miesto sa zvykne...

32. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Múd 6, 12-16Ž: 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8 R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. Č2: 1 Sol 4, 13-18 alebo kratšie 1 Sol 4, 13-14 Ev: Mt 25, 1-13 Aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja.> Najprv sa stíšim:...