LD: 10. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Gn 3, 9-15 Ž: 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Č 2: 2 Kor 4, 13 – 5, 1 Aleluja Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. . Ev: Mk 3, 20-35 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že...

FO: Nedeľa Najsvätejšej Trojice

LITURGICKÝ KALENDÁR Utorok Sv. Justína, mučeníka (spomienka) Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť) Sobota Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka) Nedeľa 10. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe...

LD: Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Č 1: Dt 4, 32-34. 39-40 Ž: 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. Č 2: Rim 8, 14-17 Aleluja Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde..Ev: Mt 28, 16-20 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že...

FO: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

LITURGICKÝ KALENDÁR Touto nedeľou končí Veľkonočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie – opäť sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána. Dnes môžeme pri verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni, Creator“, za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Pondelok...

LD: Zoslanie Ducha Svätého

Č 1: Sk 2, 1-11 Ž: 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Č 2: Kor 12, 3b-7. 12-13 alebo Gal 5, 16-25 SekvenciaAleluja Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky..Ev: Jn 15, 26-27; 16,...