Duchovné slávenie sv. omše

Milé naše rodiny a zvlášť prvoprijímajúce deti, stále platí, že plnou účasťou na svätej omši je osobná prítomnosť v kostole s prijatím Eucharistie – svätého prijímania. Ak je nám to však znemožnené z určitých dôvodov (choroba – moja alebo niekoho o koho sa...

29. nedeľa v cezročnom období

návod na Lectio divina Č 1: Iz 45,1. 4-6 Ž: 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10a+c Č 2: 1Sol 1, 1-5b Ev: Mt 22, 15-21 Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 22, 15-21 Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami:...