logo

V rámci nových protipandemických opatrení, platných od 25.11.2021, sú zrušené verejné bohoslužby. Kňazi Farnosti Dobrého pastiera budú naďalej poskytovať veriacim individuálnu duchovnú starostlivosť (sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor, sv. prijímanie).

SVÄTÉ OMŠE A SVIATOSTI

Pondelok – piatok:

 • 14:00 – 15:00 sviatosť zmierenia, sv. prijímanie (individuálne)
 • 18:00 – svätá omša – online cez www.youtube.com/DobryPastierZilinaSolinky
 • 18:45 – 19:30 sviatosť zmierenia, sv. prijímanie (individuálne)

Sobota:

 • 14:00 – 15:00 sv. prijímanie (individuálne)

Nedeľa:

 • 9:00 – 10:00 sv. prijímanie (individuálne)
 • 10:30 – svätá omša – online cez www.youtube.com/DobryPastierZilinaSolinky
 • 11:30 – 12:30 sv. prijímanie (individuálne)

INFORMÁCIE

 • Úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou sv. omšou kňaza.
 • Počas sv. omše nie je možné zhromažďovať sa v okolí kostola.
 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • Náš kostol bude otvorený od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00 h.
 • Sviatosť krstu udeľujeme po dohovore e-mailom alebo telefonicky. Ak sa dá, odložte krst na neskôr.
 • Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať po telefonickom dohovore.
 • Bezodkladné záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme priebežne po telefonickom dohovore.
 • Na vybavenie úradných záležitostí v kancelárii farského úradu, prosíme, využite e-mail fara@solinky.sk alebo tel. +421 903 982 982.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Dodržujte, prosíme, respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme, aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this