logo

 • V rámci nových protipandemických opatrení, platných od 25.11.2021, sú zrušené verejné bohoslužby. Kňazi Farnosti Dobrého pastiera budú naďalej poskytovať veriacim individuálnu duchovnú starostlivosť (sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor, sv. prijímanie).

SVÄTÉ OMŠE A SVIATOSTI

Pondelok – piatok:

 • 6:30 – rorátna svätá omša – online
 • 7:00 – 8:00 – sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ
 • 17:00 – 18:00 – sviatosť zmierenia – hala CVČ
 • 18:00 – 19:00 – sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ

Sobota:

 • 6:30 – rorátna svätá omša – online
 • 7:00 – 8:30 – sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ

Nedeľa:

 • 10:30 – svätá omša – online
 • 11:30 – 13:00 sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ + kostol

FARSKÉ OZNAMY – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA

 


LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok:
 • Utorok: Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)
 • Streda:
 • Štvrtok:
 • Piatok: Sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)
 • Sobota:
 • Nedeľa: 2. adventná nedeľa

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Tento týždeň prosíme skupinu č. 9 p. Rodzenákovej. Upratuje sa v pondelok a v piatok po večernej sv. omši.

INFORMÁCIE

 • Počas adventu máme pripravené viaceré aktivity pre rodiny a deti. Na farskej stránke nájdete aktivitu pre rodiny s názvom „Jesseho strom“, ktorej cieľom je pomôcť vašej rodine obľúbiť si spoločné čítanie Svätého písma. Vzadu v kostole nájdete tiež materiály na aktivitu pre deti „Priprav svoje srdce“. Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť do oboch týchto aktivít nájdete vo farskej aplikácii a na webstránke.
 • Počas adventu sa budeme duchovne stretávať aj pri ranných rorátnych svätých omšiach (online). Témou týchto svätých omší bude sv. Jozef – strážca pokladov. V kostole si môžete zobrať plagát spolu s nálepkami, ktoré si pri rorátnych sv. omšiach budeme postupne predstavovať.
 • Náš kostol bude otvorený od pondelka do piatka od 7:30 do 19:30 a cez víkend podľa okolností.
 • Starých a chorých budeme teraz spovedať podľa telefonického dohovoru.
 • Vzadu v kostole si deti môžu brať nálepky za účasť na nedeľných svätých omšiach (teraz online). Opäť sú k dispozícii aj knižky na nálepky. Pozývame najmä prvoprijímajúce deti, aby sa zapojili.
 • Taktiež vzadu v kostole si môžete kúpiť perníkový adventný veniec za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte našu farnosť.
 • Od tretej adventnej nedele si budete môcť zakúpiť farský kalendár na rok 2022, v ktorom budeme spoznávať niektoré významné ikony.
 • Dnes sa koná zbierka na charitu. Prispieť môžete osobne v hale CVČ (keď pôjdete napr. na sv. prijímanie) alebo v kostole na označenom mieste „Zbierka na charitu“ alebo elektronicky. Diecézna charita prosí o podporu službieb a projektov, ktoré sú v čase krízy ešte viac potrebné. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 • Na budúcu nedeľu sa bude konať pravidelná prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 • Priebežne aktualizované oznamy o bohoslužbách a sviatostiach v našej farnosti nájdete na našej internetovej stránke, v našej farskej aplikácii a vyvesené na kostole.
 • Úradné záležitosti momentálne vybavujeme len elektronickou poštou alebo telefonicky.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony môžete tento týždeň spoznať život a učenie svätého Jána Zlatoústeho, ktorého strhujúce kázne majú veľa čo povedať aj dnešnému poslucháčovi.

INÉ INFORMÁCIE

 • Úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou sv. omšou kňaza.
 • Počas sv. omše nie je možné zhromažďovať sa v okolí kostola.
 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • Sviatosť krstu udeľujeme po dohovore e-mailom alebo telefonicky. Ak sa dá, odložte krst na neskôr.
 • Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať po telefonickom dohovore.
 • Bezodkladné záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme priebežne po telefonickom dohovore.
 • Na vybavenie úradných záležitostí v kancelárii farského úradu, prosíme, využite e-mail fara@solinky.sk alebo tel. +421 903 982 982.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Dodržujte, prosíme, respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme, aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this