logo

Drahí veriaci,

ako už možno viacerí viete, od piatku 10.12. je možné opäť navštevovať sväté omše, avšak len za prísnych obmedzení. Pri našej ploche kostola je možný maximálny počet 30 účastníkov bohoslužieb, vrátane kňaza a asistencie.

Drahí naši bratia a sestry, chceme, aby ste vedeli, že aj nás táto komplikovaná situácia veľmi mrzí a podobne ako Vy, aj my sme unavení z neustálych zmien opatrení. Strávili sme niekoľko hodín spoločnými úvahami o tom, ako sa postaviť k súčasným opatreniam. S ľútosťou konštatujeme, že ideálne riešenie v tejto situácii asi neexistuje.

Riešenie, ktoré sa nám zdá byť najmenej zlé, je to, že Vás budeme na sväté omše pozývať individuálne, tak aby sme zaplnili a zároveň dodržali určený limit. Ak teda máte záujem zúčastniť sa v najbližšom čase svätej omše, prosíme, aby ste vyplnili formulár na webstránke alebo v aplikácii (zverejníme čoskoro a pošleme Vám o tom notifikáciu) alebo, ak by tento spôsob predstavoval pre vás ťažkosť, aby ste nám zavolali na faru (v pracovných dňoch v priebehu dňa) a nadiktovali nám potrebné údaje. Nechceme nikoho uprednostňovať, a preto Vás na svätú omšu budeme pozývať podľa poradia registrácie. Pozvanie Vám príde SMS správou. Sväté omše budú slávené mimo riadny čas a informácia o čase slávenia Vám rovnako príde formou SMS správy. Keď sa dostaneme na koniec zoznamu, začneme od začiatku, preto sa registrujte IBA RAZ.

Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie budeme vysluhovať v časoch, ktoré boli platné doteraz, s platnosťou do nedele (vrátane). Pokračujú aj online rorátne sväté omše. V nedeľu vo farských oznamoch Vám dáme aktuálne informácie na nasledujúci týždeň.

Svätá omša v nedeľu o 10:30 bude streamovaná. Nebude možné zúčastniť sa na nej, nakoľko bude limit naplnený asistenciou, zborom a technickým tímom.

V týchto ťažkých časoch Vás ako Vaši kňazi chceme poprosiť o zachovanie pokoja. Nedovoľme, aby zlo vstúpilo do našich sŕdc. Ak aj vidíme, že sa vo svete dejú veľké krivdy, možno teraz sme o to viac pozvaní byť na kolenách a prosiť o Božie milosrdenstvo. Namiesto nadávania či reptania, skúsme do rúk chytiť ruženec a modliť sa o pokoj. Možno je to práve čas, kedy sa máme zomknúť v jednote cez modlitbu.

Chceme Vás ubezpečiť o našich modlitbách a blízkosti.

S láskou Vám žehnajú

farár Dušan a kapláni Peter a Jakub

SVÄTÉ OMŠE A SVIATOSTI

Pondelok – piatok:

 • 6:30 – rorátna svätá omša – online
 • 7:00 – 8:00 – sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ
 • 17:00 – 18:00 – sviatosť zmierenia – hala CVČ
 • 18:00 – 19:00 – sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ

Sobota:

 • 6:30 – rorátna svätá omša – online
 • 7:00 – 8:30 – sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ

Nedeľa:

 • 10:30 – svätá omša – online
 • 11:45 – 13:00 sv. prijímanie (individuálne) – hala CVČ + kostol

FARSKÉ OZNAMY – 2. ADVENTNÁ NEDEĽA

 


LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok: Sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
 • Utorok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
 • Streda: Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť)
 • Štvrtok:
 • Piatok:
 • Sobota:
 • Nedeľa: 3. adventná nedeľa

UPRATOVANIE

 • Ďakujeme za službu upratovania. Počas trvania lockdownu budeme kostol upratovať priebežne.

INFORMÁCIE

 • Počas adventu prebiehajú viaceré aktivity pre rodiny a deti. Sú to rorátne sväté omše o sv. Jozefovi, ďalej ozdobovanie tzv. „Jesseho stromu“, či aktivita pre deti „Priprav svoje srdce“. Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť do týchto aktivít nájdete vo farskej aplikácii a na webstránke. Pripomíname, že pri týchto najmä domácich aktivitách sa môžete odfotiť a fotky poslať na farský mail alebo priniesť vytlačené do kostola. Postupne z nich v kostole vytvoríme nástenku.
 • Chceme vás (dospelých) pozvať do prípravy na Vianoce s Božím slovom. Dnes po svätej omši sa môžete zastaviť pri CVČ a zobrať si od nás Evanjelium podľa Jána, ktoré vás pozývame čítať a rozmýšľať nad tým, akého Ježiša nám predstavuje – že je to Boh, ktorý prichádza s láskou, „aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
 • Na zajtra na rorátnu svätú omšu nám sľúbil prísť svätý Mikuláš. Pravdepodobne prinesie, tak ako vždy, aj sladké darčeky pre deti. Pozývame teda deti sledovať zajtra ráno svätú omšu a potom počas dňa sa budú môcť zastaviť na fare a prevziať to, čo Mikuláš prinesie (uvidíme, čo to bude :))
 • Náš kostol bude otvorený od pondelka do piatka od 7:30 do 19:30 a cez víkend podľa okolností.
 • Vzadu v kostole si deti môžu brať nálepky za účasť na nedeľných svätých omšiach (teraz online). Opäť sú k dispozícii aj knižky na nálepky. Pozývame najmä prvoprijímajúce deti, aby sa zapojili.
 • Od tretej adventnej nedele si budete môcť zakúpiť farský kalendár na rok 2022, v ktorom budeme spoznávať niektoré významné ikony.
 • Na budúcu nedeľu sa bude konať pravidelná prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Prispieť môžete osobne v hale CVČ (keď pôjdete napr. na sv. prijímanie) alebo v kostole alebo elektronicky. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 • Priebežne aktualizované oznamy o bohoslužbách a sviatostiach v našej farnosti nájdete na našej internetovej stránke, v našej farskej aplikácii a vyvesené na kostole.
 • Úradné záležitosti momentálne vybavujeme len elektronickou poštou alebo telefonicky.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii Ikony môžete tento týždeň spoznať príbeh praotca Jakuba, syna Izáka a Rebeky.

INÉ INFORMÁCIE

 • Úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou sv. omšou kňaza.
 • Počas sv. omše nie je možné zhromažďovať sa v okolí kostola.
 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • Sviatosť krstu udeľujeme po dohovore e-mailom alebo telefonicky. Ak sa dá, odložte krst na neskôr.
 • Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať po telefonickom dohovore.
 • Bezodkladné záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme priebežne po telefonickom dohovore.
 • Na vybavenie úradných záležitostí v kancelárii farského úradu, prosíme, využite e-mail fara@solinky.sk alebo tel. +421 903 982 982.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Dodržujte, prosíme, respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme, aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this