Dobrá novina

Možnosti podpory Modlitbou Naše úsilie sa nezaobíde bez duchovnej podpory a vašich modlitieb. Finančným darom Ak s nami chcete zostať v kontakte, radi sa vám osobne poďakujeme a budeme vás informovať o využití...

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov

Nech Vaše srdce naplní Radosť v Kristovi, nech vo Vašom srdci prebýva Kristov Pokoj, nech Vaše srdce premieňa Kristova Láska. Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a veľa radosti v srdci prajeme farár Dušan Pecko rektor seminára RM Ján Hlavka kaplán Daniel Balej diakon...

4. adventná nedeľa

Č 1: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Ž: 89, 2-3. 4-5. 27+29 R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. Č 2: Rim 16, 25-27 Ev: Lk 1, 26-38 Aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aleluja. Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty...

3 adventná nedeľa

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 6-8. 19-28 Č 1: Iz 61, 1-2a. 10-11 (Ž:) Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 R.: Duša mi plesá v mojom Bohu. Č 2: 1 Sol 5, 16-24 Ev: Jn 1, 6-8. 19-28 Aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným. Aleluja. Najprv sa...

2 adventná nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 1-8 Č 1: Iz 40, 1-5. 9-11 Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14 R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Č 2: 2 Pt 3, 8-14 Ev: Mk 1, 1-8 Aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu....

Adventná príprava – Teba čakáme

Milí priatelia, naši mladí si na advent pripravili projekt s názvom ,,Teba čakáme“, ktorý bude prípravou našich sŕdc na narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Tento čas obohatia mladí piesňami z CD – Teba čakáme, ktoré potešia nielen detské, ale aj nejedno...

1. adventná nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 13, 33-37 Č 1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7 Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Č 2: 1 Kor 1, 3-9 Ev: Mk 13, 33-37 Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu....

34. nedeľa – KRISTA KRÁĽA

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31- 46 Č 1: Ez 34, 11-12. 15-17 Ž: 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6 R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Č 2: 1 Kor 15, 20-26. 28 Ev: Mt 25, 31-46 Aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré...