23. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok: – Utorok: Sv. košických mučeníkov, (spomienka) Streda: Narodenie Panny Márie, (sviatok) Štvrtok: – Piatok: – Sobota: – Nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za službu upratovania. Tento týždeň...

22. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok: – Utorok: – Streda: – Štvrtok: – Piatok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka) Sobota: – Nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období(bude sa konať prvonedeľná zbierka na potreby farnosti)...

21. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok: – Utorok: Sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok) Streda: – Štvrtok: – Piatok: Sv. Moniky (spomienka) Sobota: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) Nedeľa: 22. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za...

Zbierka školských pomôcok

Tradičná zbierka školských pomôcok sa začala na MDD, 1. júna, potrvá do 15. septembra 2021. Aj v tomto roku je zbierka pre deti zo sociálne slabých rodín viac zameraná na prostriedky technického vybavenia pre online výučbu. Na uvedené zberné miesta, prípadne farské...

Lectio divina: 21. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b Ž: 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Č 2: Ef 5, 21-32 Aleluja Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života..Ev: Jn 6, 60-69 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si...

19. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok: Sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky Európy (sviatok) Utorok: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok) Streda: Sv. Kláry (spomienka) Štvrtok: – Piatok: – Sobota: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka...

18. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok:- Utorok: – Streda: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (spomienka) Štvrtok: – Piatok: Premenenie Pána (sviatok) – prvý piatok v mesiaci Sobota: prvá sobota Nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za pomoc...