Letné tábory 2021

CVČ Strom pri Farnosti Dobrého pastiera plánuje na leto dva denné tábory pre deti. Letných táborov sa môžu zúčastniť najmladšie deti po ukončení 1. ročníka ZŠ a najstaršie vo veku 12 rokov. Prvý tábor – prímestský v týždni od 5. – 9. júla 2021. Druhý tábor...

Povolanie

Témou čítaní uplynulej nedele bolo povolanie. Keďže z technických príčin ste mali možnosť počuť z kázne len zostrih (aj to nie príliš inteligentný zostrih), chcem aspoň takto ponúknuť jej plné znenie, pre tých, ktorých by zaujímali chýbajúce medzičlánky 🙂 Keď hovoríme...

2. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: 1 Sam 3, 3b-10. 19 Ž: 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10 R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. Č 2: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 Ev: Jn 1, 35-42 | Aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho. Aleluja. Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím,...

Krst Krista Pána

Č 1: Iz 42, 1-4. 6-7 Ž: 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10 R.: Pán požehná svoj ľud pokojom. alebo Č 1: Iz 55, 1-11 Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6 R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. Č 2: Sk 10, 34-38 alebo 1 Jn 5, 1-9 Ev: Mk 1, 7-11 | Aleluja. Keď Ján videl, ako k nemu...

Nová kaplnka – SRDCE NAŠEJ ŠKOLY…

Cirkevná základná škola s MŠ Dobrého pastiera na Solinkách plánuje v najbližšom čase obnoviť a vytvoriť nové dôstojné miesto pre „srdce školy“ – školskú kaplnku. Duchovný rozmer školy je umocnený aj spoločnými sláveniami liturgie v kaplnke. Jej umiestnenie v tichom...

2. nedeľa po narodení Pána

Č 1: Sir 24, 1b-2. 12-16 Ž: 147, 12-13. 14-15. 19-20 R.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. alebo Aleluja. Č 2: Ef 1, 3-6. 15-18 Ev: Jn 1, 1-18 alebo kratšie Jn 1, 1-5. 9-14 | Aleluja. Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba...

Svätej rodiny (Nedeľa)

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 22-40 Č 1: Sir 3, 3-7. 14-16 Ž: 128, 1-2. 3. 4-5 R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. alebo Gn 15, 1-6; 21, 1-3 Ž 105, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 R.: On je náš Pán a Boh, večne pamätá na svoju zmluvu. Č 2: Kol 3,...