Požehnanú Paschu 2021 od bohoslovcov Redemptoris Mater

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli pomazať telo. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, a stŕpli. On sa im prihovoril: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Pozrite, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: Ide pred vami do Galiley.

Liturgia domácej cirkvi – VEĽKÝ PIATOK

V dnešné popoludnie sa schádzame v našej domácnosti okolo kríža, aby sme si pripomenuli pamiatku Pánovho umučenia. Na vrchu Kalvárie nám Kristus odhaľuje svoju nekonečnú lásku. Boh sa necháva ľuďmi pribiť na kríž. Boh sa nezmocňuje tohto sveta armádou ani peniazmi. Kristus vládne tým, že nás priťahuje láskou.

Liturgia domácej cirkvi – ZELENÝ ŠTVRTOK

dnešný večer sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme si pripomenuli pamiatku Pánovej večere. Ako Pán Ježiš vytvoril spoločenstvo so svojimi apoštolmi, aj my chceme vytvoriť spoločenstvo jeho učeníkov, bratov a sestier, ktorých spája Kristova láska.

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Na sprievod s palmami: Mk 11, 1-10 alebo Jn 12, 12-16 Č 1: Iz 50, 4-7 Ž: Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24R.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Č 2: Flp 2, 6-11 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy… Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť...

Zápis detí do 1. ročníka

Vážení rodičia, od 23.3.2021 do 14.4.2021 prebieha v našej škole zber prihlášok do 1. ročníka ZŠ. Pre prihlásenie dieťaťa do našej školy je potrebné: Vyplniť elektronickú prihlášku: https://dobry-pastier.edupage.org/register/, elektronickú prihlášku si vytlačiť a...

5. pôstna nedeľa

Č 1: Jer 31, 31-34 Ž: 51, 3-4. 12-13. 14-15R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté. Č 2: Hebr 5, 7-9 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán; a kde som ja, tam bude aj môj služobník..Ev: Jn 12, 20-33 Najprv sa stíšim: Pane...