LD: 12. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Jób 38, 1. 8-11 Ž: 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31R.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja. Č 2: 2 Kor 5, 14-17 Aleluja Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud..Ev: Mk 4, 35-41 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím,...

FO: 12. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka) Štvrtok Narodenie sv. Jána Krstiteľa (slávnosť) Nedeľa 13. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 2....

FO: 11. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Nedeľa 12. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 1. (p. Krchovej). INFORMÁCIE Sväté omše a adorácie v kostole Pondelok – Piatok od 6:00 sviatosť...

LD: 11. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Ez 17, 22-24Ž: Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!Č 2: 2 Kor 5, 6-10Aleluja Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.. Ev: Mk 4, 26-34 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že...

FO: 10. nedeľa v cezročnom období

LITURGICKÝ KALENDÁR Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť) Sobota Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie (spomienka) Nedeľa 11. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola, tento týždeň prosíme o...

LD: 10. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Gn 3, 9-15 Ž: 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Č 2: 2 Kor 4, 13 – 5, 1 Aleluja Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. . Ev: Mk 3, 20-35 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že...

FO: Nedeľa Najsvätejšej Trojice

LITURGICKÝ KALENDÁR Utorok Sv. Justína, mučeníka (spomienka) Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť) Sobota Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka) Nedeľa 10. nedeľa v cezročnom období UPRATOVANIE Ďakujeme za pomoc pri upratovaní a výzdobe...

LD: Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Č 1: Dt 4, 32-34. 39-40 Ž: 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. Č 2: Rim 8, 14-17 Aleluja Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde..Ev: Mt 28, 16-20 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že...

FO: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

LITURGICKÝ KALENDÁR Touto nedeľou končí Veľkonočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie – opäť sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána. Dnes môžeme pri verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni, Creator“, za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Pondelok...

LD: Zoslanie Ducha Svätého

Č 1: Sk 2, 1-11 Ž: 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Č 2: Kor 12, 3b-7. 12-13 alebo Gal 5, 16-25 SekvenciaAleluja Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky..Ev: Jn 15, 26-27; 16,...