logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť – keď sa na túto slávnosť zúčastníme na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

UPRATOVANIE

 • Upratovať sa bude v pondelok a piatok po večernej svätej omši. Ďakujeme všetkým, ktorí už pomáhali pri upratovaní alebo výzdobe kostola, tento týždeň prosíme skupinu č. 9. – pani Rodzenákovej.

INFORMÁCIE

 • Sväté prijímanie (pre tých, čo sa nemohli zúčastniť na svätej omši) budeme rozdávať dnes (v nedeľu) po online svätej omši od 11:30 do 11:50 pred bočným vchodom do kostola.
  Bohoslužby:

Sväté omše a adorácie v kostole

Pondelok – Streda
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
18:00 sv. omša
Spovedanie pol hodiny pred svätými omšami

Sobota
17:00 svätá omša s platnosťou na nedeľu
19:00 slávnostná vigília zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:00, 9:00, 10:30+ online, 12:00, 18:00
16:30 adorácia moderovaná členmi Komunity Emanuel (je to komunita, ktorej pridruženým členom je aj náš diakon Jakub)
 • Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
 • Pre tých, ktorí sa nedostali na svätú omšu, budeme aj tento týždeň rozdávať sväté prijímanie po večernej svätej omši, cca 18:45. Pozývame aj deti, ktoré boli tento týždeň na prvom svätom prijímaní, a ich rodiny.
 • Momentálne prebieha Novéna pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Býva každý večer o 19:30 h.
 • Na birmovku je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 25. júna. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie na webstránke farnosti alebo vo farskej aplikácii.
 • Srdečne Vás pozývame na bezplatnú detskú burzu sv. Jozefa, ktorá bude v sobotu 29. mája 2021 od 9:00-14:00 v hale CVČ. Ak máte záujem zapojiť sa do burzy aj aktívne a chceli by ste darovať použité detské veci, oblečenie, obuv, knižky, hračky a kancelárske pomôcky, môžete tak urobiť od 17. mája do 28. mája 2021 – tu v kostole Dobrého Pastiera. Pri hlavnom vchode do kostola je krabica označená nápisom “DARUJEM NA DETSKÚ BURZU” – tam môžete nechávať svoje veci, najlepšie zabalené v taške.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii ikony pribudne tento týždeň podcast k Ikone Krista Emanuela. Táto ikona opäť potvrdzuje, prečo nie estetika, ale teológia určuje formu a tvár východokresťanského umenia.
 • Letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
 • Lístky na sväté omše na budúci týždeň rozdávame po svätých omšiach, dnes aj v priebehu týždňa. Môžete si zobrať dva lístky na sväté omše počas týždňa a jeden už aj na nedeľu.
 • Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení. V kostole je 41 miest na sedenie – prosíme o dodržiavanie sedenia na určenom mieste. V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.
 • Oznamy z CVČ:
 • 1/ Od pondelka 3.5. centrum spúšťa prihlasovanie na krúžky na nový školský rok s možnosťou požiadať o náhradu poplatkov za nerealizované krúžky v tomto školskom roku. Úradné hodiny centra nájdete na webe.
 • 2/ Na letné tábory môžete deti prihlásiť v centre do konca mája.
 • 3/ CVČ pozýva deti, mládež i celé rodiny na spoločnú exkurziu spojenú s tvorivými dielňami pre deti v krajine remesiel – v Regionálnom centre ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby) v Banskej Bystrici v prvý deň prázdnin, t.j. 1. júla. Prihlásiť sa treba v centre najneskôr do 10. júna! Bližšie informácie nájdete na plagátiku na nástenke alebo na web-stránke centra.
 • Oznam pre všetky spoločenstvá, ktoré sú vo farnosti: Spoločenstvá, ktoré by sa chceli zapojiť do pastorácie, teda zapojiť sa do života farnosti ako spoločenstvo podľa svojej spirituality a podľa svojich možností, nech sa ohlásia na farskom úrade.
 • Srdečne Vás pozývame na bezplatnú detskú burzu sv. Jozefa, ktorá bude v sobotu 29. mája 2021 od 9:00-14:00 v hale CVČ. Ak máte záujem zapojiť sa do burzy aj aktívne a chceli by ste darovať použité detské veci, oblečenie, obuv, knižky, hračky a kancelárske pomôcky, môžete tak urobiť od 17. mája do 28. mája 2021 – tu v kostole Dobrého Pastiera. Pri hlavnom vchode do kostola je krabica označená nápisom “DARUJEM NA DETSKÚ BURZU” – tam môžete nechávať svoje veci, najlepšie zabalené v taške.

 • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this