logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť (za norm. okolností prik. sviatok)
 • Piatok Sv. Mateja, apoštola, sviatok
 • Nedeľa 7. veľkonočná nedeľa – bude sa konať zbierka na katolícke masmédiá

UPRATOVANIE

 • Upratovať sa bude v pondelok a piatok po večernej svätej omši, ale až o 19.00h.
  Prosíme sk.č.8 p. Takáčovej a tiež aj mamy prvoprijímajúcich detí, ktoré sa prihlásili, a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí už pomáhali pri upratovaní alebo výzdobe kostola, aj tým, ktorí ešte len prídu.

INFORMÁCIE

 • Sväté prijímanie (pre tých, čo sa nemohli zúčastniť na svätej omši) budeme rozdávať dnes (v nedeľu) po online svätej omši od 11:30 do 12:00 pred bočným vchodom do kostola.
  Bohoslužby:

Sväté omše a adorácie v kostole

Pondelok – Streda
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
16:30 sv. omša (PSP)
18:00 sv. omša (PSP)
Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť (za norm. okolností prik. sviatok)
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
9:00 svätá omša -len pre CZŠ s MŠ, online
16:30 sv. omša (PSP)
18:00 sv. omša

Sobota – večer sv.o. nebudú
8:30 (PSP)
10:00 PSP
11:30 PSP

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:00, 9:00 (PSP), 10:30(PSP)+ online, 12:00, 18:00
 • Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení. V kostole je 41 miest na sedenie – prosíme o dodržiavanie sedenia na určenom mieste. V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.
 • Pre tých, ktorí sa nedostali na svätú omšu, sme doteraz rozdávali sv. prijímanie pred večernou svätou omšou, tento týždeň vás však s ohľadom na prvé sväté prijímania prosíme, aby ste prišli až po svätej omši, okolo 19:00.
 • Lístky na sväté omše na budúci týždeň rozdávame po svätých omšiach, dnes aj v priebehu týždňa. Tých, ktorí sa tento týždeň zúčastnili sobotnej alebo nedeľnej omše, prosíme, aby dali najskôr priestor ostatným. Taktiež budeme rozdávať len po jednom lístku na sväté omše počas týždňa, keďže bude prvé sväté prijímanie.
 • Na seminár sa minulú nedeľu vyzbieralo 980 eur. Pán Boh zaplať!
 • Novéna pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého začne od piatku 14. mája a bude bývať večer o 19:30 h.
 • Záujemcovia o prihlásenie sa na birmovku na budúci rok nájdu všetky potrebné informácie na webstránke farnosti alebo vo farskej aplikácii.
 • Vo farskej aplikácii v sekcii ikony pribudne nová špeciálna epizóda k ikone Nezhárajúceho kra, v ktorej sa dozviete aj zaujímavosti o expozícii IKONY v Žiline.
 • Oznamy z CVČ:
 • 1/ Od pondelka 3.5. centrum spúšťa prihlasovanie na krúžky na nový školský rok s možnosťou požiadať o náhradu poplatkov za nerealizované krúžky v tomto školskom roku. Úradné hodiny centra nájdete na webe.
 • 2/ Na letné tábory môžete deti prihlásiť v centre do konca mája.
 • 3/ CVČ pozýva deti, mládež i celé rodiny na spoločnú exkurziu spojenú s tvorivými dielňami pre deti v krajine remesiel – v Regionálnom centre ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby) v Banskej Bystrici v prvý deň prázdnin, t.j. 1. júla. Prihlásiť sa treba v centre najneskôr do 10. júna! Bližšie informácie nájdete na plagátiku na nástenke alebo na web-stránke centra.
 • Oznam pre všetky spoločenstvá, ktoré sú vo farnosti: Spoločenstvá, ktoré by sa chceli zapojiť do pastorácie, teda zapojiť sa do života farnosti ako spoločenstvo podľa svojej spirituality a podľa svojich možností, nech sa ohlásia na farskom úrade.
 • Tento týždeň vám v našej farskej aplikácii v sekcii Ikony chceme priblížiť Ikonu svätej Nadi. Budete môcť nahliadnuť do života starorímskych mučeníkov a svätcov. Dozviete sa tiež o zaujímavom paradoxe: čím viac kresťania trpeli, tým viac katakombné umenie zobrazovalo pokoj modlitby a nádej zo spásy.
 • Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier. Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.
 • Bezplatná burza sv. Jozefa
 • Srdečne Vás pozývame na bezplatnú detskú burzu sv. Jozefa, ktorá bude v sobotu 29. mája 2021 od 9:00-14:00 v hale CVČ. Ak máte záujem zapojiť sa do burzy aj aktívne a chceli by ste darovať použité detské veci, oblečenie, obuv, knižky, hračky a kancelárske pomôcky, môžete tak urobiť od 17. mája do 28. mája 2021 – tu v kostole Dobrého Pastiera. Pri hlavnom vchode do kostola je krabica označená nápisom “DARUJEM NA DETSKÚ BURZU” – tam môžete nechávať svoje veci, najlepšie zabalené v taške.

 • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this