logo

LITURGICKÝ KALENDÁR

 • Pondelok Svätých Filipa a Jakub, apoštolov, sviatok
 • Sobota Výročie posviacky farského chrámu, slávnosť – Svätá omša z tejto slávnosti bude len v piatok večer
 • Nedeľa 6. veľkonočná nedeľa

UPRATOVANIE

 • v pondelok a piatok po večernej svätej omši, prosíme sk. č.7 – p. Lukášovej

INFORMÁCIE

 • Dnes je zbierka na seminár (presunutá z minulého týždňa).
 • Sväté prijímanie budeme rozdávať (pre tých, čo sa nemohli zúčastniť na svätej omši) dnes (v nedeľu) po online svätej omši od 11:30 do 12:00 pred bočným vchodom do kostola.


Sväté omše a adorácie v kostole

Pondelok – Piatok
od 6:00 sviatosť zmierenia
6:30 svätá omša
Sviatosť zmierenia – pred večernou svätou omšou: PO – STR od 17:00, ŠTV – PIA od 16:00
18:00 sv. omša
Švrtok – 18:45 – 19:30 adorácia za duchovné povolania

Sobota
17:00 a 18:00 svätá omša s platnosťou na nedeľu

Nedeľa
sväté omše: 7:00, 8:00, 9:00, 10:30+ online, 12:00, 18:00
 • Upozornenie: Od 10. do 16. mája bude v našej farnosti prebiehať sväté prijímanie. Účasť na svätých omšiach bude obmedzená, ranné sväté omše nebudú. Bližšie informácie uvedieme vo farských oznamoch na budúcu nedeľu a tiež na nástenke, webstránke a vo farskej aplikácii.
 • Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení. V kostole je 41 miest na sedenie – prosíme o dodržiavanie sedenia na určenom mieste. V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.
 • Pred večernou svätou omšou (cca 17:50) je možnosť prijať sväté prijímanie pri bočnom vchode do kostola.
 • Lístky na sväté omše na budúci týždeň rozdávame po svätých omšiach, dnes aj v priebehu týždňa.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mladších aj starších, aby sa zapojili do služby miništrovania. Budeme sa tešiť, ak prídu aj tí, ktorí doteraz nikdy neminištrovali.
 • Oznamy z CVČ:
 • 1/ Od pondelka 3.5. centrum spúšťa prihlasovanie na krúžky na nový školský rok s možnosťou požiadať o náhradu poplatkov za nerealizované krúžky v tomto školskom roku. Úradné hodiny centra nájdete na webe.
 • 2/ Na letné tábory môžete deti prihlásiť v centre do konca mája.
 • 3/ CVČ pozýva deti, mládež i celé rodiny na spoločnú exkurziu spojenú s tvorivými dielňami pre deti v krajine remesiel – v Regionálnom centre ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby) v Banskej Bystrici v prvý deň prázdnin, t.j. 1. júla. Prihlásiť sa treba v centre najneskôr do 10. júna! Bližšie informácie nájdete na plagátiku na nástenke alebo na web-stránke centra.
 • Oznam pre všetky spoločenstvá, ktoré sú vo farnosti: Spoločenstvá, ktoré by sa chceli zapojiť do pastorácie, teda zapojiť sa do života farnosti ako spoločenstvo podľa svojej spirituality a podľa svojich možností, nech sa ohlásia na farskom úrade.
 • Tento týždeň vám v našej farskej aplikácii v sekcii Ikony chceme priblížiť Ikonu svätej Nadi. Budete môcť nahliadnuť do života starorímskych mučeníkov a svätcov. Dozviete sa tiež o zaujímavom paradoxe: čím viac kresťania trpeli, tým viac katakombné umenie zobrazovalo pokoj modlitby a nádej zo spásy.
 • Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier. Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.

 • Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).
 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this