logo

Č 1: Sk 9, 26-31

Ž: 22, 26b-27. 28+30. 31-32

R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení.

Č 2: 1 Jn 3, 18-24


Aleluja
Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia..

Ev: Jn 15, 1-8


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste. Bože, Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu ich žiť. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“


„OSTAŇTE VO MNE“, hovorí Ježiš…

V dnešnom evanjeliu sa niekoľkokrát stretávame so slovom „zostávať“. Takže ihneď pochopíme, že ide o kľúčové slovo celého úryvku. Ježiš sa označuje za pravý viničný kmeň. Toto prirovnanie často používali proroci, keď popisovali Izrael – neplodný viničný ker, ktorý nereaguje na láskyplnú Pánovu starostlivosť a neprináša žiadne plody. (porov. Iz 5)

Ježiš je posvätný koreň, z ktorého prúdi životodarná miazga pre všetky ratolesti. Kto zostáva v spojení s Ním, môže prinášať Bohu Otcovi ovocie lásky a osláviť Jeho meno. Aby ratolesť prinášala čo najviac ovocia, Otec – vinohradník sa o ňu stará tým, že neplodné ratolesti odrezáva a tie, ktoré prinášajú plody, čistí. Očisťovanie prebieha vtedy, keď prijímame Ježišovo slovo do svojho srdca. Potom môže viesť Božie slovo naše jednanie a pretvára nás na Božích priateľov, spolupracovníkov na Božom pláne spásy a na tých, ktorí majú podiel na jeho radosti.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Ak chceme byť spojení s Kristom a prinášať plody svätosti a pokoja, musíme najprv spolu s Ním zomrieť a stať sa novým stvorením, vyslobodeným z otroctva hriechu. Aby sme boli čistými ratolesťami, ktoré prinášajú plody, musíme prijať, že je nutné, aby sme boli očistení a že prostriedok, ktorým nás Otec orezáva je utrpenie. Ježiš hovorí, že sám Otec očisťuje svoje ratolesti. Ak z nich odrezáva to, čo je zbytočné, nechce ich umŕtvovať ani obmedzovať. Naopak, robí to preto, aby umocnil ich životaschopnosť, aby prinášali hojné ovocie. Opäť sa stretávame s princípom pšeničného zrna, ktoré musí umrieť. Musíme sa naučiť chápať svoj život vo svetle viery a upevňovať sa vo viere, že ak prijímame utrpenie nie preň samotné, ale z lásky a v láske ho tiež prežívame, budeme môcť niesť plody života, spásy a radosti. Môžeme byť však bohužiaľ aj ratolesťami, ktoré viniču nijako neprospievajú. Musíme stále úprimne túžiť po tom, aby sme boli očisťovaní a orezávaní. Táto očista spočíva v tom, že od seba necháme odrezať hriech a všetko, čo nezodpovedá Božiemu zámeru. Pri tom všetkom nesmieme zabudnúť na to, že Ježiš nás miluje a že z Neho môžeme čerpať silu a lásku aj v časoch očisťovania keď to bolí.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem ti za Tvoju starostlivosť o mňa, ďakujem ti za lásku, ktorou ma miluješ, že si Dobrý pastier, a preto mi nič nechýba. Ježišu, chcem zostať v tvojej láske. Otče nebeský, ďakujem ti, že ma očisťuješ, že ma orezávaš od hriechu, ktorý škodí mojej duši. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Otec – vinohradník, ktorý ma očisťuje. S takýmto Bohom, Otcom zostanem vo svojom srdci chvíľu v tichu.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem opakovať Božie slovo: „Zostaňte v mojej láske!“ (ekum. prekl. Jn 15,9)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen..

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this