logo

Č 1: Jer 31, 31-34

Ž: 51, 3-4. 12-13. 14-15
R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Č 2: Hebr 5, 7-9

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán; a kde som ja, tam bude aj môj služobník..

Ev: Jn 12, 20-33


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Pane Ježišu, otváram sa teraz na Tvoje slová, lebo Tvoje slová sú Duch a život. Iba Tvoje slovo má moc dotknúť sa môjho srdca, premeniť ho a dať mi skutočný život. Duchu Svätý otváram svoje srdce dokorán a prosím Ťa konaj v ňom. Daj mi vidieť tak, ako vidí Ježiš a nauč ma myslieť tak, ako myslí Ježiš. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili
k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“

Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.

Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“
A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“

Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“

Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.


Dej evanjelia sa odohráva v Jeruzaleme krátko pred Ježišovou smrťou, kde sa veriaci Židia a iní bohabojní ľudia na sviatky Veľkej noci prišli pokloniť Bohu. Pár veršov pred týmto úryvkom v tej istej kapitole čítame, že Ježiš vchádza do Jeruzalema na osliatku a ľudia ho vítajú ako víťaza. V rukách majú palmové ratolesti a kričia mu na slávu. Nikto z nich ešte netuší aká to bude sláva. Bude to iná sláva ako oni očakávajú.
Na prosbu Grékov, ktorí chcú vidieť Ježiša, odpovedá, že „nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený,“ a ďalej hovorí „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Zdá sa, že Ježiš vôbec neodpovedá na ich žiadosť. Ale opak je pravdou.
Ježiš sa chcel dať poznať všetkým, ktorí mali a budú mať záujem poznať Ho, ako povedal „a ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Ježiš tu v prvom rade hovorí o svojom ukrižovaní, ale pravdepodobne tiež hovorí o svojom vzkriesení a nanebovstúpení, aby vládol po pravici Božej. Kristus bude k sebe priťahovať ľudí bez ohľadu na ich národnosť, etnickú príslušnosť alebo postavenie. A On to robí. Priťahuje k sebe každého kto je otvorený a hľadá Ho.
Židia mali inú predstavu o Mesiášovi, iné očakávania. Mysleli si, že Ježiš ich zachráni pred Rimanmi, že On sa ujme svetskej vlády. Ježiš ale urobil oveľa viac. Zachránil nás od večnej smrti, ako hovorí Božie slovo: „Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 6,23). Ani jeho učeníci nerozumeli tomu, čo im Ježiš hovoril, ale po zmŕtvychvstaní to pochopili.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“ Z týchto slov je jasné, že nám nemôže ísť len o tento pozemský život. Neznamená to, že sa nemáme oň vôbec starať, ale že mu netreba dávať príliš veľkú pozornosť. Milovať svoj život tu a teraz v tomto prípade znamená sústrediť sa na svoj vlastný úspech. Znamená to stratiť takouto „láskou“ to, na čom v skutočnosti záleží.
Položme si otázku, koľko úsilia vynakladáme na svoj život? Nestaráme sa príliš o to ako byť úspešný, ako dobre vyzerať, ako byť bohatý, ako mať svoje pohodlie, ako niečo znamenať, ako vždy presadiť svoju vôľu, ako… atď.? A teraz sa spýtajme, koľko úsilia vynakladáme na večný život? Čo robíme preto, aby sme ho nestratili? Sme ochotní vzdať sa niečoho, odumrieť sebe samým, svojim predstavám, stratiť niečo kvôli večnému životu? Porovnajme si to! A vôbec – verím tomu, že večný život je viac ako pozemský? Verím tomu, že keď umieram sebe, ako to zrno, prinášam potom väčšiu úrodu pre druhých?

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Ježišu, modlím sa dnes týmto slovom: „Verím, pomôž mojej neviere!“ (ekumenický preklad Mk 9,24) Ježišu, niekedy si len myslím, že verím a potom prídu okolnosti, ktoré ma preskúšajú. A ja zrazu zistím, že neverím všetkému čo hovoríš. Napriek tomu Ti ďakujem, že si so mnou trpezlivý a miluješ ma. Ďakujem Ti, že Ty si stratil svoj život kvôli môjmu, aby si mi daroval večný život. Ďakujem Ti, že v každom umieraní sebe samému (samej) si so mnou. Otváram Ti svoje srdce, aby si si ma mohol ešte viac pritiahnuť k sebe. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš na kríži, ktorý ma priťahuje bližšie k sebe. S takýmto Ježišom zostanem v tichu vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si často budem opakovať Božie slovo: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ (Jn 12,32) „Budú hľadieť na Toho, ktorého prebodli.“ (pravoslávny preklad Jn 19,37) “Uvidia, koho prebodli.” (preklad SSV Jn 19,37)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this